{ "type": "page", "identifier": "page_19173330", "title": "Akkervogels", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Akkervogels zijn vogels die voorkeur hebben voor open akkers vaak gecombineerd met half open of meer besloten landschappen. Voor grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn met name de akkers en akkerranden belangrijk biotoop. Maar ook de landschapselementen in de buurt van het akkerland zijn een belangrijk. Dit gaat dan om soorten als ransuil, torenvalk, patrijs en zomertortel." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_25228756", "id": 25228756, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Patrijzen foerageren", "sub_text": "Patrijzen foerageren", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/0/608890_fullimage_215.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Patrijzen foerageren", "photographer": "Wolfgang Kruck", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/wkruck", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/", "keywords": [ "patrijzen", "landbouw", "vogels", "vogel", "patrijs", "boerenlandvogels", "gras" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Veel van de soorten die nu zijn bestempeld als akkervogels, leefden halverwege de vorige eeuw nog in zowel graslanden als akkerlanden. Optimaal akkervogelbeheer is een uitdaging omdat het beheer afhangt van alle omgevingsfactoren in een gebied. Je kunt denken aan de habitateisen van doelsoort voor nest of schuilgelegenheid tot en met het bodemtype en de gewassen die worden verbouwd.<\/p>

Relevant dossier<\/h2>