{ "type": "page", "identifier": "page_19391533", "title": "Agenda", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Agenda", "url": "/nl/boerenlandvogels/agenda.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een agendaoverzicht met activiteiten gerelateerd aan het thema Boerenlandvogels." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19528713", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_745858", "title": "BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/boerennatuur-kennisuur-de-steenuil.htm" }, "lead": "Op vrijdag 8 december van 10:00 tot 11:00 vindt een BoerenNatuur Kennisuur plaats over de steenuil. Sprekers Ronald van Harxen en Pascal Stroeken van de landelijke steenuilenwerkgroep STONE vertellen ons alles over deze iconische erfvogel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/c/745860_fullimage_istock-1408108175.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Steenuil op een tak - Henk Bogaard via iStock", "photographer": "Henk Bogaard", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HenkBogaard?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licentie", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/little-owl-sitting-in-the-meadows-gm1408108175-459077976?phrase=steenuil", "keywords": [ "steenuil", "tak", "landschap" ] }, "publication_date": "2023-11-02T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T16:10+02:00", "expiration_date": "2023-12-08T11:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "08-12-2023", "starttime": "10:00", "startdatetime": "2023-12-08T10:00+01:00", "enddate": "08-12-2023", "endtime": "11:00", "enddatetime": "2023-12-08T11:00+01:00" }], "location": "Online", "organiser": [ "BoerenNatuur", "Hogeschool van Hall Larenstein" ], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmXCJSeBuE21GxelyQqmd9vHsJghawRMglxvU9QDP4NUODY2TE5aVFRYOFNBUTZKVUUwWDJON1NDSi4u", "linktext_externalinfo": "", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745581", "title": "BoerenNatuurdag 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/boerennatuurdag-2024.htm" }, "lead": "De BoerenNatuurdag 2024 wordt komend jaar op vrijdag 15 maart in Nijkerk georganiseerd, zet hem alvast in de agenda! Op deze dag worden er verschillende workshops en lezingen met onderwerpen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer, natuurinclusieve landbouw, organisatie versterken en samenwerkingen met anderen georganiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/4/734668_fullimage_istock-1397536791.jpg", "width": 1237, "height": 815, "focuspoint-x": 612, "focuspoint-y": 403, "alternative_text": "", "photographer": "Ruud Morijn", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/RuudMorijn?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/flowering-broad-bean-plants-in-a-large-field-gm1397536791-451939411?phrase=biologische+landbouw+nederland", "keywords": [ "veld", "biologische landbouw", "biodiversiteit", "veldboon", "veldbonen", "eiwit", "rustgewas" ] }, "publication_date": "2023-10-28T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-28T11:30+02:00", "expiration_date": "2024-03-15T23:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Evenement", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-03-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-03-15T00:00+01:00", "enddate": "15-03-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-03-15T00:00+01:00" }], "location": "Nijkerk", "organiser": ["BoerenNatuur"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie", "link_url": "https://www.boerennatuur.nl/actueel/boerennatuurdag-2024-de-voorbereidingen-zijn-volop-in-gang/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745510", "title": "Veldbijeenkomst – Meerjarige maatregelen in akkerbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/veldbijeenkomst-meerjarige-maatregelen-in-akkerbeheer.htm" }, "lead": "Op woensdag 13 december vindt er een veldbijeenkomst plaats over meerjarige maatregelen in akkerbeheer in Ellecom. We bespreken de ecologische waarde van meerjarige maatregelen voor insecten en akkervogels en gaan dieper in op de uitvoerbaarheid van meerjarige maatregelen: zaadmengsels, zaaien, zaaidichtheid en doorzaaien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/e/746032_fullimage_akker%20biodivers.jpg", "width": 1310, "height": 813, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "BoerenNatuur", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-10-26T14:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-06T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "Evenement", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "13-12-2023", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2023-12-13T09:30+01:00", "enddate": "13-12-2023", "endtime": "14:30", "enddatetime": "2023-12-13T14:30+01:00" }], "location": "Ellecom, Gelderland", "organiser": ["BoerenNatuur"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmXCJSeBuE21GxelyQqmd9vHsJghawRMglxvU9QDP4NURUUxRE45NkFCR0paSDFFRTVGOEw2TTRHUy4u", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734593", "title": "Onderwijsbijeenkomst boerenlandvogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/onderwijsbijeenkomst-boerenlandvogels.htm" }, "lead": "Op 1 februari 2024 organiseert Kennisportaal Boerenlandvogels een onderwijsbijeenkomst voor MBO- en HBO docenten in het groene onderwijs. Ook anderen die educatie geven in dit vakgebied zijn welkom.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/716767_fullimage_grauwe%20kiekendief.jpg", "width": 1230, "height": 761, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Foto: Raymond Klaassen", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-07-09T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-19T17:29+02:00", "expiration_date": "2024-02-02T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Bijeenkomst", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_onderwijs", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "01-02-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-02-01T00:00+01:00", "enddate": "01-02-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-02-01T00:00+01:00" }], "location": "Aeres Barneveld", "organiser": [ "Kennisportaal boerenlandvogels", "Van Hall Larenstein" ], "price": "", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBXxbR5TGH45NsB05btKOc89UNklaR0NQN0ZPVzNIQzhIVDBDVjhNRFU0Ui4u&wdLOR=c43D7F6CC-D1FB-4F6C-86FE-6C038014F52C", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } ] } ] }