{ "type": "page", "identifier": "page_19173290", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels/Dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/boerenlandvogels/Dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van dossiers gerelateerd aan het thema boerenlandvogels." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19910632", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_616763", "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-2.htm" }, "lead": "De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen, agrobiodiversiteit, kun je benutten voor meer duurzame teeltsystemen. In dit dossier vind je hier meer kennis en informatie over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/617256_fullimage_gerst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 710, "focuspoint-y": 412, "alternative_text": "Gerst en klaprozen - geraldfriedrich2 via Pixabay", "photographer": "geraldfriedrich2", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/geraldfriedrich2-4331363/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-veld-natuur-korrel-landschap-2404769/" }, "publication_date": "2021-11-19T08:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T11:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_schapenhouderij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595443", "title": "Predatie van weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/Predatie-van-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie omdat de nesten open op de grond liggen. Daarnaast scharrelen de kuikens gedurende een maand zelf hun eten bij elkaar.\n\nHierdoor zijn weidevogellegsels meerdere maanden kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels, vossen en marterachtigen. De predatiedruk op weidevogels neemt steeds meer toe in Nederland. Predatie is afhankelijk van de predatorsamenstelling, het landschap maar ook van het weidevogelbeheer. In dit dossier kunt u meer lezen over predatie van weidevogellegsels en hoe dit met aanpassingen in het landschap en het beheer verminderd kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/608893_fullimage_214.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 624, "focuspoint-y": 453, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/" }, "publication_date": "2021-08-24T12:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T14:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] } ] }