{ "type": "page", "identifier": "page_19219805", "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Boerenlandvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19173271", "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van nieuws over Boerenlandvogels van Portaal Boerenlandvogels, Groen Kennisnet en partners." } }, { "identifier": "page_19173290", "title": "Dossiers", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van dossiers gerelateerd aan het thema boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19391533", "title": "Agenda", "url": "/nl/boerenlandvogels/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een agendaoverzicht met activiteiten gerelateerd aan het thema Boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het kennisportaal Boerenlandvogels is ontwikkeld door het lectoraat Weidevogels van Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met het Groen Kennisnet (WUR) en is ter ondersteuning van de activiteiten van de kennismakelaar Boerenlandvogels." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/038d2a98-28bc-4276-86e0-09842571d9cf_KBLV.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32814726", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_715805", "title": "Online Kennis­bijeenkomst: Trekvogels nader bekeken – Grauwe Kiekendief vs. Grutto", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/online-kennisshybijeenkomst-trekvogels-nader-bekeken-grauwe-kiekendief-vs.-grutto.htm" }, "lead": "Op 13 december 2022 organiseerde BoerenNatuur in samenwerking met Van Hall Larenstein een online kennisbijeenkomst over het trekgedrag van twee iconische boerenlandvogels, de grauwe kiekendief en de grutto. Raymond Klaassen, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en werkzaam bij Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels (GKA), nam ons mee in de ecologie van de grauwe kiekendief. Hij vertelde hoe we door zenderonderzoek veel meer te weten zijn gekomen over de leefwijze van deze vogelsoort. Daarna presenteerde Jelle Loonstra, ecoloog bij ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga, de belangrijkste bevindingen uit zijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen over het trekgedrag van grutto’s. Hierin probeerde hij de vraag te beantwoorden: hoe weten jonge grutto’s de weg?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/716767_fullimage_grauwe%20kiekendief.jpg", "width": 1230, "height": 761, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Foto: Raymond Klaassen", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-03T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-08T09:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik op bijeenkomst", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_32784611", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_713350", "title": "Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/boerenland-vogels-en-vernatting-van-de-veenweiden.htm" }, "lead": "Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/a/613649_fullimage_print%20version%20300%20dpi-img_2371.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sloot", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brand Portal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "oever", "polder", "hoogwater", "peil", "water" ] }, "publication_date": "2023-01-27T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T10:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidebeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687846", "title": "Landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/landelijke-onderwijsdag-natuurinclusievelandbouw.htm" }, "lead": "Op 22 november werd de jaarlijkse landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw gehouden. Doel van de dag was om beschikbare kennis en informatie rondom natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs te presenteren en samen te kijken naar vragen als: ‘Hoe leren we de boeren van de toekomst over het verbinden van landbouw en ecologie?’ en ‘Wat zijn de uitdagingen én de perspectieven van groen onderwijs?’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/a/687848_fullimage_onderwijsdag%20natuurinclusieve%20landbouw.jpg", "width": 1279, "height": 721, "focuspoint-x": 553, "focuspoint-y": 340, "alternative_text": "onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw - ©Argon Fotografie", "photographer": "©Argon Fotografie", "photographer_hyperlink": "https://argonfotografie.nl/", "photo_license": "©Argon Fotografie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "extra_image": { "title": "Logo Green Deal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-green-deal.htm" }, "link_extra_image": "Argon fotografie voor Green Deal Natuurinclusieve landbouw Groen onderwijs", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, lesmateriaal, cursusmateriaal", "target_audience_abstract": "Docenten, adviseurs, akkerbouwers, melkveehouders, vollegrondtuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685675", "title": "Nieuwe practoratenpagina: Natuur­inclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/activiteit/nieuwe-practoratenpagina-natuurinclusievelandbouw.htm" }, "lead": "Op de groene mbo's wordt door practoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Ine Sturkenboom is practor natuurinclusieve landbouw en heeft op Groen Kennisnet een practoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/b/680660_fullimage_istock-1337567516.jpg", "width": 1321, "height": 794, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "yuelan", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/yuelan?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Aerial drone image of fields with diverse crop growth", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/aerial-drone-image-of-fields-with-diverse-crop-growth-polyculture-and-permaculture-gm1337567516-418403679", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-09T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T10:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_practoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_practoraat", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_28196176", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "De thema's", "linktext1": "Akkervogels", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm" }, "linktext2": "Weidevogels", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Weidevogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/weidevogels.htm" }, "linktext3": "Erfvogels", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Erfvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/erfvogels.htm" }, "linktext4": "Dooradering", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Dooradering", "url": "/nl/boerenlandvogels/dooradering.htm" }, "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_23062882", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "lerenoverdegrutto", "title": "Leren over de grutto", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken.", "elements": [ { "identifier": "element_30375618", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Introclip bij het lesmateriaal Grutto", "source": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ocVZAWlwpiE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Dit materiaal bestaat uit acht lespakketten met daarbij een kort filmpje, een kennisclip. Ook zijn er per lespakket opdrachten opgenomen die je kan inzetten zodat de doelgroep de lesstof actief kan verwerken. De actuele kennis uit onderzoek en uit de praktijk van weidevogelcollectieven is er in verwerkt. Het lespakket is geschikt voor landbouwopleidingen binnen het MBO en HBO, maar ook voor andere doelgroepen die je iets wilt leren over weidevogelbeheer. <\/p>

De acht lespakketten beslaan de hele jaarcyclus van weidevogels zoals de grutto. Je kunt de hele serie gebruiken in een lessenreeks, maar als je minder tijd hebt kun je ook een eigen selectie maken. <\/p>

Kijk om te beginnen naar de introductieclip waarin we verder uitleggen waarom dit lespakket is ontwikkeld en hoe je het kan gebruiken.<\/p>

Heel veel succes met dit lesmateriaal en laat ons vooral weten wat je hiervan vindt! Dit kan via het volgende e-mailadres: info@boerenlandvogels.info<\/a>.<\/p>

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met behulp van Ruben Smit Productions, agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_30375704", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "De lespakketten", "linktext1": "1 - De grutto als trekvogel", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Lespakket 1: De grutto als trekvogel", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-1-de-grutto-als-trekvogel.htm" }, "linktext2": "2 - De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-2-de-grutto-en-zijn-leefgebied-in-nederland.htm" }, "linktext3": "3 - De grutto heeft een eigen broed-ecologie", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Lespakket 3: De grutto heeft een eigen broed-ecologie", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-3-de-grutto-heeft-een-eigen-broed-ecologie.htm" }, "linktext4": "4 - De grutto is kwetsbaar", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Lespakket 4: De grutto is kwetsbaar", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-4-de-grutto-is-kwetsbaar.htm" }, "linktext5": "5 - Vernatting", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Lespakket 5: Vernatting", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-5-vernatting.htm" }, "linktext6": "6 - Bloem- en kruidenrijke graslanden", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Lespakket 6: Bloem- en kruidenrijke graslanden", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-6-bloem-en-kruidenrijke-graslanden.htm" }, "linktext7": "7 - Predatie", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Lespakket 7: Predatie", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-7-predatie.htm" }, "linktext8": "8 - Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Lespakket 8: Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-8-weidevogelbeheer-vergt-kennis-en-kunde.htm" }, "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefboerenlandvogels", "title": "Nieuwsbrief Boerenlandvogels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van nieuws over boerenlandvogels? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisportaal Boerenlandvogels.", "elements": [ { "identifier": "element_23062891", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "8fc20277-73e2-417a-a7b4-c493469705e2", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "aandeslagmetdossiers", "title": "Aan de slag met dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32479783", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_687850", "title": "Monitoring van Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-weidevogels.htm" }, "lead": "Weidevogelbeleid én weidevogelbeheer draait elk jaar opnieuw om het vliegvlug krijgen van voldoende kuikens van weidevogels. Daarvoor moet je weten hoe het gaat met de stand van een vogelsoort in een gebied. Ook moet je goed in kaart kunnen brengen waar de weidevogels broeden en foerageren en waar ook de kuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Welke data je paraat moet hebben en hoe je deze het beste kan verzamelen, is afhankelijk van het doel waarvoor je het gebruikt: aanpassingen in het weidevogelbeheer, vernieuwen van de afspraken met boeren of aanpassingen in het beleid\n\nIn dit dossier kun je lezen wat beleids- en beheermonitoring inhouden en hoe je dit kunt gebruiken voor het optimaliseren van het weidevogelbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/5/687859_fullimage_scholekster.jpg", "width": 866, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "scholekster", "weidevogel", "gras" ] }, "publication_date": "2022-12-15T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-07T12:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_30377652", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595443", "title": "Predatie van weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, "lead": "Weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie omdat de nesten open op de grond liggen. Daarnaast scharrelen de kuikens gedurende een maand zelf hun eten bij elkaar.\n\nHierdoor zijn weidevogellegsels meerdere maanden kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels, vossen en marterachtigen. De predatiedruk op weidevogels neemt steeds meer toe in Nederland. Predatie is afhankelijk van de predatorsamenstelling, het landschap maar ook van het weidevogelbeheer. In dit dossier kunt u meer lezen over predatie van weidevogellegsels en hoe dit met aanpassingen in het landschap en het beheer verminderd kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/608893_fullimage_214.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 700, "focuspoint-y": 152, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/", "keywords": [ "veld", "roofdier", "vos", "wild" ] }, "publication_date": "2021-08-24T12:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-18T10:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628677", "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }, "lead": "Vóór de intensivering van de landbouw waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/628706_fullimage_gerst%20winter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "Gerst in de winter - 339731 via Pixabay", "photographer": "339731", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/339731-339731/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wheat-barley-field-farm-633247/", "keywords": [ "graan", "sneeuw", "akker", "winter", "gerst" ] }, "publication_date": "2022-01-14T10:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T21:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_30377535", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "overboerenlandvogels", "title": "Over boerenlandvogels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Akkervogels<\/h2>" } , { "type": "image", "identifier": "element_25228658", "id": 25228658, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/0/608890_fullimage_215.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Wolfgang Kruck", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/wkruck", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/", "keywords": [ "patrijzen", "landbouw", "vogels", "vogel", "patrijs", "boerenlandvogels", "gras" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Akkervogels zijn vogels die voorkeur hebben voor open akkers vaak gecombineerd met half open of meer besloten landschappen. Voor grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn met name de akkers en akkerranden belangrijk biotoop. Maar ook de landschapselementen in de buurt van het akkerland zijn een belangrijk. Dit gaat dan om soorten als ransuil, torenvalk, patrijs en zomertortel.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196072", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over akkervogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Weidevogels<\/h2>

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196088", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over weidevogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Weidevogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/weidevogels.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228707", "id": 25228707, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/8/610596_fullimage_grutto-gras.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 873, "focuspoint-y": 265, "alternative_text": "", "photographer": "© Arjan van Duijvenboden", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Arjan van Duijvenboden", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "boerenlandvogel", "grutto", "vogel" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Erfvogels<\/h2>

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196089", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over erfvogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Erfvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/erfvogels.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228708", "id": 25228708, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/7/9/607545_fullimage_216.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 726, "focuspoint-y": 561, "alternative_text": "", "photographer": "Monika Helmecke", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kleinmoni59-1174185/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/close-up-vogel-zwaluwen-natuur-bek-4518945/", "keywords": [ "zwaluwen", "zwaluw", "vogels", "vogel", "voeren", "boerenlandvogels" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Dooradering<\/h2>

Het agrarisch landschap bestaat uit veel meer dan alleen de oppervlakte waarop landbouwactiviteiten plaatsvinden. Onder het agrarisch landschap vallen namelijk ook sloten, landschapselementen en de randen van een perceel. Al deze elementen zijn bepalend voor het landschapsbeeld dat ontstaat en vormen een belangrijk biotoop voor veel vogelsoorten.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196105", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over dooradering", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dooradering", "url": "/nl/boerenlandvogels/dooradering.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228709", "id": 25228709, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/7/610595_fullimage_geelgors.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Klg76", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/klg76-22798185/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-aan-het-eten-zitten-6583574/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "geelgors", "vogel", "insect" ] }, "link": {} } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23062887", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Harde sirene moet wild verjagen tijdens het maaien", "source": "Nieuwe Oogst", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=jA_QBgOUnxI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23062888", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Meten van vogels voor Basiskwaliteit Natuur", "source": "VogelbeschermingNL", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wedhEA8KEFA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23062889", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer video's over boerenlandvogels in onze playlist", "link_url": "https://www.youtube.com/playlist?list=PLJtRzkWbC7oiHovkLlTmoxFqT6hwIPFFx" } } ] } ] }