{ "type": "page", "identifier": "page_19219805", "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Boerenlandvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19173271", "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van nieuws over Boerenlandvogels van Portaal Boerenlandvogels, Groen Kennisnet en partners." } }, { "identifier": "page_19391533", "title": "Agenda", "url": "/nl/boerenlandvogels/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een agendaoverzicht met activiteiten gerelateerd aan het thema Boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Dit portaal is het resultaat van het project ‘A greener future for young farmers’ en zal in het project Kennismakelaar en als Kennisportaal Boerenlandvogels verder uitgebouwd worden." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/0/610597_fullimage_veldleeuwerik2.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veldleeuwerik - Ali Tellioglu via iStock", "photographer": "Ali Tellioglu", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/AliTellioglu", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/euraziatische-veldleeuwerik-vogels-gm1129300189-298260410" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.", "elements": [ { "identifier": "element_19390340", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608379", "title": "Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/Oproep-geopend-voor-projecten-voor-programma-Kennis-op-Maat-1.htm" }, "lead": "De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/7/cid608379_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_10334893_stek_plant_ontkiemen_Kas_tuinbouw.jpg", "width": 1920, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-28T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T13:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_eiwittransitie", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Oproep Projecten Kennis Op Maat", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder, Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19390356", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608426", "title": "Weidevogelbeheer en landbouw: zoeken naar balans", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-en-landbouw-zoeken-naar-balans-1.htm" }, "lead": "Weidevogelbeheer en een succesvol agrarisch bedrijf runnen, dat het kan laten diverse boeren zien. Een sterke motivatie om iets te betekenen voor hun omgeving is daarbij de basis. Beleidsmakers, onderzoekers en terreinbeheerders maken zich zorgen: kan de weidevogel nog gered worden? Want de regie ontbreekt. En dat helpt niet om boeren te motiveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/0/cid608426_weidevogelbeheer.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T10:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Balans Weidevogelbeheer En Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601839", "title": "Monitoring vanuit de lucht voor meer biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/Monitoring-vanuit-de-lucht-voor-meer-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "Hoe aantrekkelijk is een grasland voor weidevogels? En is de biodiversiteit er op voor- of juist achteruit gegaan? Onderzoekers van Agro Food Robotics van Wageningen University & Research weten er alles van. Samen met 4D Precisie natuurbeheer, een initiatief van Orphiction, ontwikkelen zij een methode voor de monitoring van graslanden vanuit de lucht. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/1/cid601839_Monitoring%2520vanuit%2520de%2520lucht%2520voor%2520meer%2520biodiversiteit.JPG", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-12T16:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "2025-05-12T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "agrofood_robotics" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601813", "title": "Afnemend succes nestbescherming van weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/Afnemend-succes-nestbescherming-van-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Het nestsucces van beschermde nesten van vogels die op de open grond broeden, zoals grutto, kievit en tureluur open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60% tot ongeveer 40%, blijkt uit cijfers van het CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/e/cid601813_eggs-4351468_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T16:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-30T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nestbescherming Weidevogels", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19393205", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar:", "linktext1": "Akkervogels", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/Akkervogels.htm" }, "linktext2": "Weidevogels", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Weidevogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/weidevogels.htm" }, "linktext3": "Erfvogels", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Erfvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/erfvogels.htm" }, "linktext4": "Dooradering", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Dooradering", "url": "/nl/boerenlandvogels/Dooradering.htm" }, "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_19528711", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "zieook", "title": "Zie ook", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19390343", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuw dossier", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_595443", "title": "Predatie van weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/Predatie-van-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie omdat de nesten open op de grond liggen. Daarnaast scharrelen de kuikens gedurende een maand zelf hun eten bij elkaar.\n\nHierdoor zijn weidevogellegsels meerdere maanden kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels, vossen en marterachtigen. De predatiedruk op weidevogels neemt steeds meer toe in Nederland. Predatie is afhankelijk van de predatorsamenstelling, het landschap maar ook van het weidevogelbeheer. In dit dossier kunt u meer lezen over predatie van weidevogellegsels en hoe dit met aanpassingen in het landschap en het beheer verminderd kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/608893_fullimage_214.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 624, "focuspoint-y": 453, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/" }, "publication_date": "2021-08-24T12:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T17:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_19528717", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19233292", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Harde sirene moet wild verjagen tijdens het maaien", "source": "Nieuwe Oogst", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=jA_QBgOUnxI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19390281", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Meten van vogels voor Basiskwaliteit Natuur", "source": "VogelbeschermingNL", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wedhEA8KEFA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19390283", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer video's over boerenlandvogels in onze playlist", "link_url": "https://www.youtube.com/playlist?list=PLJtRzkWbC7oiHovkLlTmoxFqT6hwIPFFx" } } ] } ] }