{ "type": "page", "identifier": "page_19219805", "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "navtitle": "", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Boerenlandvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19173271", "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van nieuws over Boerenlandvogels van Portaal Boerenlandvogels, Groen Kennisnet en partners." } }, { "identifier": "page_33076729", "title": "Nieuwsbrieven", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsbrieven.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Op het Kennisportaal Boerenlandvogels vind je kennis en actuele informatie over vogelsoorten die voorkomen op het boerenland. Wil jij door ons op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19173290", "title": "Dossiers", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van dossiers gerelateerd aan het thema boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19391533", "title": "Agenda", "url": "/nl/boerenlandvogels/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een agendaoverzicht met activiteiten gerelateerd aan het thema Boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_40422230", "title": "Columns", "url": "/nl/boerenlandvogels/columns.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je een overzicht van columns gerelateerd aan het thema boerenlandvogels." } }, { "identifier": "page_19173309", "title": "Over ons", "url": "/nl/boerenlandvogels/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het kennisportaal Boerenlandvogels is ontwikkeld door het lectoraat Weidevogels van Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met het Groen Kennisnet (WUR) en is ter ondersteuning van de activiteiten van de kennismakelaar Boerenlandvogels." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/038d2a98-28bc-4276-86e0-09842571d9cf_KBLV.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "", "title": "", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De afgelopen jaren is het aantal boerenlandvogels drastisch afgenomen. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel wetenschappelijke inzichten gekomen over hoe we het boerenlandvogelbeheer kunnen verbeteren en het aantal weer kan toenemen. Maar hoe vertalen die wetenschappelijke inzichten zich in de praktijk? Op het kennisportaal Boerenlandvogels vind je praktische informatie over boerenlandvogelbeheer. Lees hier alle informatie over wat jij kunt doen om het beheer aantrekkelijk te maken! ", "elements": [ ] }, { "area": "binnenkort", "title": "Binnenkort", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "id": 39621040, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_boerenlandvogels",\r\n "from": 1,\r\n "to": 1,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "highlight", "useSSL": "true" } , { "id": 39621041, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_boerenlandvogels",\r\n "from": 2,\r\n "to": 4,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } , { "identifier": "element_39621042", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer bijeenkomsten", "link_url": "https://boerenlandvogels.info/agenda" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39622126", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_734015", "title": "Monitoring van akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" }, "lead": "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is gericht op de bescherming van zogenaamde doelsoorten. Dit zijn soorten die gebonden zijn aan het agrarisch gebied en die gebaat zijn bij specifieke beheermaatregelen om daarmee habitatten te creëren om de populatie in stand te houden/te verbeteren. In dit dossier richten wij ons op de akkervogels. Voorbeelden van doelsoorten in het akkervogelbeheer zijn veldleeuwerik, patrijs, kwartel, gele kwikstaart en grauwe kiekendief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/8/608892_fullimage_218%20print%20version%20300%20dpi-shutterstock_81806293_veldleeuwerik_vogel.jpg", "width": 1548, "height": 1080, "focuspoint-x": 955, "focuspoint-y": 836, "alternative_text": "Veldleeuwerik - Rob Christiaans via Shutterstock", "photographer": "Rob Christiaans", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robchristiaans", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "www.shutterstock.com", "keywords": [ "boerenlandvogel", "veldleeuwerik", "vogel" ] }, "publication_date": "2023-06-29T14:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-06-29T00:00+02:00" } }] } , { "identifier": "element_39622127", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_628677", "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }, "lead": "Vóór de intensivering van de landbouw waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/628706_fullimage_gerst%20winter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "Gerst in de winter - 339731 via Pixabay", "photographer": "339731", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/339731-339731/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wheat-barley-field-farm-633247/", "keywords": [ "graan", "sneeuw", "akker", "winter", "gerst" ] }, "publication_date": "2022-01-14T10:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-07T12:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_39622128", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "", "title": "", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_34998615", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746440", "title": "Miniserie ‘Volg de reis van de Grutto’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/miniserie-volg-de-reis-van-de-grutto.htm" }, "lead": "In de documentaire ‘Grutto!’ vertelt Gouden Kalfwinnaar Ruben Smit het verhaal van de grutto. De film over de nationale vogel van Nederland verscheen in het najaar van 2023 als miniserie op NPO en is terug te kijken via NPO start.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/5/746419_fullimage_bird-8000880_1280.jpg", "width": 1282, "height": 723, "focuspoint-x": 499, "focuspoint-y": 553, "alternative_text": "Grutto in vlucht - Aidan Semmens via Pixabay", "photographer": "Aidan Semmens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/aidansemmens-5096137/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vogel-godwit-grutto-watervogel-8000880/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "vogel", "vliegen" ] }, "publication_date": "2023-11-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-15T09:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Kuiken­overleving", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" }, { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, { "title": "Monitoring van Weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "grutto", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_34998616", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_744987", "title": "100.000 euro voor versterking van plasdras in weidevogelgebieden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/100.000-euro-voor-versterking-van-plasdras-in-weidevogelgebieden.htm" }, "lead": "Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van bestaande of aanleg van nieuwe plasdras gebieden worden ingediend via het Innovatiefonds.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/5/745843_fullimage_plasdras%28foto%20anne%20jansma%29.jpg", "width": 1316, "height": 833, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Anne Jansma", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Plasdras gebied", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weidevogel", "plasdras", "water", "natuurinclusief" ] }, "publication_date": "2023-10-16T17:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "weidevogelbeheer, plasdras, natuurinclusief", "target_audience_abstract": "terreinbeheerders, natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742992", "title": "Terugblik: BoerenNatuur Kennisuur – De Scholekster", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-boerennatuur-kennisuur-de-scholekster.htm" }, "lead": "Op donderdag 8 mei 2023 gaf Magali Frauendorf, postdoctoraal onderzoeker bij de Swedish University of Agricultural Sciences, een presentatie over haar promotieonderzoek naar de drukfactoren op in het binnenland broedende scholeksters. Waarom is het broedsucces in het agrarisch gebied zo laag? En is er ook een effect van de lichaamsconditie waarin de vogels het overwinteringsgebied verlaten?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/8/646405_fullimage_scholekster.jpg", "width": 1166, "height": 614, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster - © Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Annemarie Loof", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Scholekster", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-09T13:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "scholekster, vogelbeheer, terreinbeheer, natuurbescherming, natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "onderzoekers, natuur- en terreinbeheerders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_741984", "title": "Terugblik: Online bijeenkomst – Pesticiden & Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuwsitem/terugblik-bijeenkomst-weidevogels-en-bestrijdingsmiddelen.htm" }, "lead": "Op maandag 12 juni deelde Jelmer Buijs, onderzoeker vanuit zijn eigen bedrijf Buijs Agro Services, zijn overwegingen over de achteruitgang van de weidevogelpopulatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/9/729949_fullimage_grutto-koe-kevin-van-den-hoven.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": 812, "focuspoint-y": 390, "alternative_text": "Grutto en koe - ©Kevin van den Hoven", "photographer": "Kevin van den Hoven", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©Kevin van den Hoven", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-08-18T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Monitoring van Weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bestrijdingsmiddelen, weidevogelbeheer", "target_audience_abstract": "natuurinclusieve boeren, natuurbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_28196176", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "De thema's", "linktext1": "Akkervogels", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm" }, "linktext2": "Weidevogels", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Weidevogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/weidevogels.htm" }, "linktext3": "Erfvogels", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Erfvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/erfvogels.htm" }, "linktext4": "Dooradering", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Dooradering", "url": "/nl/boerenlandvogels/dooradering.htm" }, "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_23062882", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/boerenlandvogels/nieuws.htm" } } } , { "identifier": "element_40708368", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "nieuwsbriefboerenlandvogels", "title": "Nieuwsbrief Boerenlandvogels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van nieuws over boerenlandvogels? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Kennisportaal Boerenlandvogels.", "elements": [ { "identifier": "element_39622654", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "8fc20277-73e2-417a-a7b4-c493469705e2", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "lerenoverdegrutto", "title": "Leren over de grutto", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken.", "elements": [ { "identifier": "element_30375618", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Introclip bij het lesmateriaal Grutto", "source": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ocVZAWlwpiE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Dit materiaal bestaat uit acht lespakketten met daarbij een kort filmpje, een kennisclip. Ook zijn er per lespakket opdrachten opgenomen die je kan inzetten zodat de doelgroep de lesstof actief kan verwerken. De actuele kennis uit onderzoek en uit de praktijk van weidevogelcollectieven is er in verwerkt. Het lespakket is geschikt voor landbouwopleidingen binnen het MBO en HBO, maar ook voor andere doelgroepen die je iets wilt leren over weidevogelbeheer. <\/p>

De acht lespakketten beslaan de hele jaarcyclus van weidevogels zoals de grutto. Je kunt de hele serie gebruiken in een lessenreeks, maar als je minder tijd hebt kun je ook een eigen selectie maken. <\/p>

Kijk om te beginnen naar de introductieclip waarin we verder uitleggen waarom dit lespakket is ontwikkeld en hoe je het kan gebruiken.<\/p>

Heel veel succes met dit lesmateriaal en laat ons vooral weten wat je hiervan vindt! Dit kan via het volgende e-mailadres: info@boerenlandvogels.info<\/a>.<\/p>

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met behulp van Ruben Smit Productions, agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_30375704", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "De lespakketten", "linktext1": "1 - De grutto als trekvogel", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Lespakket 1: De grutto als trekvogel", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-1-de-grutto-als-trekvogel.htm" }, "linktext2": "2 - De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-2-de-grutto-en-zijn-leefgebied-in-nederland.htm" }, "linktext3": "3 - De grutto heeft een eigen broed-ecologie", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Lespakket 3: De grutto heeft een eigen broed-ecologie", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-3-de-grutto-heeft-een-eigen-broed-ecologie.htm" }, "linktext4": "4 - De grutto is kwetsbaar", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Lespakket 4: De grutto is kwetsbaar", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-4-de-grutto-is-kwetsbaar.htm" }, "linktext5": "5 - Vernatting", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Lespakket 5: Vernatting", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-5-vernatting.htm" }, "linktext6": "6 - Bloem- en kruidenrijke graslanden", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Lespakket 6: Bloem- en kruidenrijke graslanden", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-6-bloem-en-kruidenrijke-graslanden.htm" }, "linktext7": "7 - Predatie", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Lespakket 7: Predatie", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-7-predatie.htm" }, "linktext8": "8 - Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Lespakket 8: Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde", "url": "/nl/boerenlandvogels/lespakket-8-weidevogelbeheer-vergt-kennis-en-kunde.htm" }, "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "overboerenlandvogels", "title": "Over boerenlandvogels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Akkervogels<\/h2>" } , { "type": "image", "identifier": "element_25228658", "id": 25228658, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/0/608890_fullimage_215.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Wolfgang Kruck", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/wkruck", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/", "keywords": [ "patrijzen", "landbouw", "vogels", "vogel", "patrijs", "boerenlandvogels", "gras" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Akkervogels zijn vogels die voorkeur hebben voor open akkers vaak gecombineerd met half open of meer besloten landschappen. Voor grondbroeders zoals grauwe kiekendief, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn met name de akkers en akkerranden belangrijk biotoop. Maar ook de landschapselementen in de buurt van het akkerland zijn een belangrijk. Dit gaat dan om soorten als ransuil, torenvalk, patrijs en zomertortel.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196072", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over akkervogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/akkervogels.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Weidevogels<\/h2>

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196088", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over weidevogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Weidevogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/weidevogels.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228707", "id": 25228707, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/8/610596_fullimage_grutto-gras.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 873, "focuspoint-y": 265, "alternative_text": "", "photographer": "© Arjan van Duijvenboden", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Arjan van Duijvenboden", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "boerenlandvogel", "grutto", "vogel" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Erfvogels<\/h2>

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196089", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over erfvogels", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Erfvogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/erfvogels.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228708", "id": 25228708, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/7/9/607545_fullimage_216.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 726, "focuspoint-y": 561, "alternative_text": "", "photographer": "Monika Helmecke", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kleinmoni59-1174185/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/close-up-vogel-zwaluwen-natuur-bek-4518945/", "keywords": [ "zwaluwen", "zwaluw", "vogels", "vogel", "voeren", "boerenlandvogels" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Dooradering<\/h2>

Het agrarisch landschap bestaat uit veel meer dan alleen de oppervlakte waarop landbouwactiviteiten plaatsvinden. Onder het agrarisch landschap vallen namelijk ook sloten, landschapselementen en de randen van een perceel. Al deze elementen zijn bepalend voor het landschapsbeeld dat ontstaat en vormen een belangrijk biotoop voor veel vogelsoorten.<\/p>" } , { "identifier": "element_28196105", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over dooradering", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dooradering", "url": "/nl/boerenlandvogels/dooradering.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_25228709", "id": 25228709, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/7/610595_fullimage_geelgors.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Klg76", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/klg76-22798185/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-aan-het-eten-zitten-6583574/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "geelgors", "vogel", "insect" ] }, "link": {} } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_37494057", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "BoerenNatuur Kennisuur - De scholekster", "source": "BoerenNatuur", "url": "https://youtu.be/OVT1GcmhPT0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_37561969", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "BoerenNatuur Kennisuur - Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk", "source": "BoerenNatuur", "url": "https://youtu.be/hn8o7pXeULI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23062889", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer video's over boerenlandvogels in onze playlist", "link_url": "https://www.youtube.com/playlist?list=PLJtRzkWbC7oiHovkLlTmoxFqT6hwIPFFx" } } ] } ] }