{ "type": "page", "identifier": "page_23935922", "title": "Over Biokennis", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over Biokennis", "url": "/nl/biokennis/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Biokennis geeft u toegang tot nationale en internationale kennis over de biologische landbouw en voeding. De basis van Biokennis vormt een archief dat sinds de jaren '90 is bijgehouden door Wageningen UR. Het bevat duizenden documenten die variëren van vakbladartikelen tot proefschriften, rapporten, posters en studentenverslagen die van belang zijn voor de biologische landbouw en voeding." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biokennis is ondergebracht bij het Groen Kennisnet dankzij inspanningen van Wageningen UR en Bionext en met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV. Dat is gebeurd in het kader van het <\/a>Kennis op Maat project “biologisch inspiratiebron voor kringlooplandbouw”<\/a>. De leerstoelgroep Farming Systems Ecology van Wageningen UR en Bionext fungeren als toetssteen voor de vraag of een onderwerp al dan niet bij Biokennis past.<\/p>

Contact<\/h2>

Heb je vragen of opmerkingen over deze website of ondervind je problemen met de weergave van de website? Neem dan contact op met servicedesk@groenkennisnet.nl<\/a>. <\/p>" } ] } ] }