{ "type": "page", "identifier": "page_23935777", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/nieuws.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuws", "url": "/nl/biokennis/nieuws.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_25064096", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746839", "title": "Ondersteuning nodig bij regeneratieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/ondersteuning-nodig-bij-regeneratieve-landbouw.htm" }, "lead": "De omschakeling naar regeneratieve landbouw is voor veel boeren en tuinders groot. Dat blijkt uit een jarenlange samenwerking van boeren, belangenorganisaties en Wageningen Economic Research. Al kiezen agrarische ondernemers wel vaker bewust voor maatregelen die goed zijn voor de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "regeneratieve landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746234", "title": "Kennisagenda Biologische productie en consumptie zorgt voor overzicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/kennisagenda-biologische-productie-en-consumptie-zorgt-voor-overzicht.htm" }, "lead": "Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de biologische productie en consumptie in Nederland stimuleren. De kennisagenda Biologische productie en consumptie vloeit voort uit het eerder door LNV gepresenteerde Actieplan Biologische Landbouw en geeft een eerste overzicht van de benodigde inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Dirk van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm", "keywords": [ "akkerbouw", "teelt", "strokenteelt", "stroken" ] }, "publication_date": "2023-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_dierverzorging", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, docenten, adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_743212", "title": "Boeren anno 2030 (5): Duurzamer met korte keten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/boeren-anno-2030-5-duurzamer-met-korte-keten.htm" }, "lead": "De land- en tuinbouw staat voor de opgave om de komende jaren in rap tempo verder te verduurzamen. Door bijvoorbeeld innovatie, inzetten op meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit,  de introductie van nieuwe gewassen, minder dieren of een korte keten.  En dat in een internationaal speelveld én met behoud van een gezond verdienmodel. \n\nIn deze zomerreeks nemen we een kijkje in de toekomst. Als de veelbelovende ontwikkelingen van nu in de praktijk zijn gebracht: hoe ziet de land- en tuinbouw er anno 2030 uit? Deel 5: afzet via de korte keten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/e/733086_fullimage_hofweb-hr-warmonderhof-0080.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 656, "focuspoint-y": 501, "alternative_text": "vrouw met sla in veld", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sla", "groente", "gezond", "veld", "tuinbouw", "boerin", "vrouw", "voeding", "eten" ] }, "publication_date": "2023-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T12:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "korte keten, CO2-footprint, voedselsysteem", "target_audience_abstract": "agrarische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742276", "title": "Bionext lanceert website Biologisch-Keurmerk.nl", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/bionext-lanceert-website.htm" }, "lead": "Bionext lanceert de website ‘Biologisch Keurmerk’ voor consumenten. De website biedt betrouwbare informatie over het Europese biologische keurmerk, het groene blaadje met de twaalf sterren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/0/742478_fullimage_istock-1246919687.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vrouw met groenten in een kistje - Milan Krasula via iStock", "photographer": "Milan Krasula", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Mikras?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-vrouw-die-van-de-landbouwer-houten-doos-hoogtepunt-van-verse-ruwe-groenten-houdt-gm1246919687-363241730", "keywords": [ "vrouw", "groenten", "oogst", "boerin", "akkerbouwer", "kist" ] }, "publication_date": "2023-08-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-30T20:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [ { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, { "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologisch, biologisch keurmerk, biologische landbouw, voeding, biologische kennis, biokennis", "target_audience_abstract": "consumenten, biologische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734665", "title": "Meer biologische landbouw, goed voor klimaat, natuur en dierenwelzijn?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/meer-biologische-landbouw-goed-voor-klimaat-natuur-en-dierenwelzijn.htm" }, "lead": "Meer biologische landbouw in Nederland zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen en voor een meer robuuste natuur. Of het ook een positief effect heeft op dierenwelzijn is onduidelijk. Maar er zijn nog stevige belemmeringen voor de groei van biologische landbouw, met voorop de lage vraag naar biologische producten", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/734713_fullimage_istock-1323456319.jpg", "width": 2001, "height": 1455, "focuspoint-x": 345, "focuspoint-y": 769, "alternative_text": "", "photographer": "Monticelllo", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/monticelllo?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bio-voedselproducten-in-een-supermarkt-gm1323456319-409097173?phrase=biologisch+supermarkt", "keywords": [ "bio", "product", "biologisch", "supermarkt", "producten" ] }, "publication_date": "2023-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-02T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "related_dossier": [ { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, { "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische landbouw, broeikasgassen, duurzame bodem, dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "beleidsmakers, akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734733", "title": "Gericht onkruiden aanpakken met big data: bouwstenen zijn er", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/gericht-onkruiden-aanpakken-met-big-data-bouwstenen-zijn-er.htm" }, "lead": "Onkruidbeheer is van cruciaal belang, aangezien onkruiddruk voor 32% van de jaarlijkse opbrengstverliezen zorgt. Big data kan mogelijk een bijdrage leveren aan het gericht en effectief aanpakken van onkruiden. De technologie is beschikbaar volgens het recent gepubliceerde onderzoek op Crkls.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/f/732297_fullimage_nature-g5175ab789_1280.jpg", "width": 1280, "height": 724, "focuspoint-x": 611, "focuspoint-y": 420, "alternative_text": "Techniek in de landbouw - Agriculturemmc via pixabay", "photographer": "Agriculturemmc", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/agriculturemmc-28042795/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-app-landelijk-gebied-7449065/", "keywords": [ "techniek", "landbouw", "precisie", "man", "tablet" ] }, "publication_date": "2023-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-25T08:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "onkruidbestrijding, sensoren, technologie", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_732864", "title": "Op weg naar minder gewasbeschermings­middelen door robuuste land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/op-weg-naar-minder-gewasbeschermingsshymiddelen-door-robuuste-land-en-tuinbouw.htm" }, "lead": "Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door meer gebruik te maken van de natuur. Welke kansrijke acties zijn er om dit te bereiken? En welke acties hebben het meeste effect? Er is nu een inventarisatie voor de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, fruit- en boomteelt, glastuinbouw en bollenteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/a/729010_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 401, "alternative_text": "Man aan veldrand - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "man", "veld", "akker", "lopen" ] }, "publication_date": "2023-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-21T16:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "related_dossier": [ { "title": "(Bloem)bollen­teelt", "url": "/nl/biokennis/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm" }, { "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm" }, { "title": "Groen­bemesters", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-dossier.htm" } ], "keywords": [], "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Alternatieven voor gewasbeschermings-middelen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, (boom)kwekers en (glas)tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731650", "title": "Hoe je een lekkere, schurftresistente Natyra appel teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/hoe-je-een-lekkere-schurftresistente-natyra-appel-teelt.htm" }, "lead": "Natyra® is een vrij nieuw appelras. Natyra® heeft een goede resistentie tegen schurft. Vandaar dat dit ras potentie heeft voor bio-telers. Toch moet ze op een aantal vlakken anders geteeld worden omdat bio-telers aanlopen tegen onder andere zwakkere groei, vaak een te hoge vruchtdracht en moeizame kleuring. Een project van de CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt te België) deelt een handleiding voor de bio-teler.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/e/731652_fullimage_natyra_jm20170213150849.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natyra appels in de winkel - Joergens.mi - Wikimedia commons", "photographer": "Joergens.mi", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Joergens.mi", "photo_license": "© Jörgens.mi / CC BY-SA 3.0", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natyra_jm20170213150849.jpg", "keywords": [ "Natyra", "appel", "tuinbouw", "biologisch", "winkel", "schap" ] }, "publication_date": "2023-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-31T07:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Teelt van Natyra", "target_audience_abstract": "Tuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731445", "title": "Op weg naar natuurinclusieve landbouw: inzicht in het proces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/op-weg-naar-natuurinclusieve-landbouw-inzicht-in-het-proces.htm" }, "lead": "Het bestaande landbouwsysteem veranderen naar natuurinclusieve landbouw, dat valt nog niet mee. Veel belangen en krachten spelen een rol, die per regio ook nog eens verschillen. Een inventarisatie zet alle actoren op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/2/624823_fullimage_img_3285%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 709, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "Foto: Eddy Teenstra", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=EC568AFE-4365-4BE4-A85A1444387B00FF", "keywords": [ "weide", "bomen", "kruidenrijk", "nederland", "schaap", "polder", "landschap", "veenweide", "extensief", "gras" ] }, "publication_date": "2023-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-16T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Agrarisch ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731443", "title": "Dit is de invloed van biologische akkerbouw op de biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/dit-is-de-invloed-van-biologische-akkerbouw-op-de-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Het is de week van de biodiversiteit! Biodiversiteitsverlies is één van de grootste uitdagingen van deze generatie. Naar schatting is er nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland over. Deze week kun je iedere dag op groenkennisnet.nl lezen hoe biodiversiteit bevordert wordt. In het thema akkerbouw lees je meer over welke invloed biologische landbouw heeft op de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/729014_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "Schoffelen erwten - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "erwt", "schoffelen", "machine", "akker", "groente" ] }, "publication_date": "2023-05-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-17T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [{ "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit in de akkerbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, biologische ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731298", "title": "Verder verduurzamen: ja of nee?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/verder-verduurzamen-ja-of-nee.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders die de eerste stappen naar duurzamer werken al namen, hoe denken zij over verdere verduurzaming van hun bedrijf? Bijna de helft meent dat verdere verduurzaming nodig is, maar zijn bezorgd over de gevolgen: meer kosten en minder inkomen. Zij hebben een consistentie regelgeving van de overheid nodig, die ruimte biedt voor ondernemerschap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2023-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-15T12:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verduurzaming in de agrarische sector", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731287", "title": "Sorghum als voedergewas?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/sorghum-als-voedergewas.htm" }, "lead": "In de nieuwe, uitgebreide teeltbrochure van het Louis Bolk Instituut kun je meer uitleg vinden over teelt- en voederaspecten van sorghum. Sorghum is een van oorsprong tropisch gewas, dat een beetje op maïs lijkt. Over de teelt van sorghum zijn veelbelovende publicaties te vinden: voordelen met betrekking tot bodemkwaliteit, nitraatuitspoeling en ziektegevoeligheid. Maar klopt dit ook allemaal?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/b/731293_fullimage_field-g145ae3681_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veld met sorghum - Image by Sabine from Pixabay", "photographer": "Sabine", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/schwoaze-4023294/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/field-field-crop-sorghum-3624849/", "keywords": [ "sorghum", "bomen", "boederij", "melkvee", "voedergewas" ] }, "publication_date": "2023-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-31T22:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm" }, { "title": "Melkvee­voeding", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveevoeding-dossier.htm" }, { "title": "Welzijn melkvee", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-melkvee-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sorghum als veevoer", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_731284", "title": "Docuserie ‘Natuurgedreven’: boeren met de natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/docuserie-natuurgedreven-boeren-met-de-natuur.htm" }, "lead": "In balans met de natuur eiwitrijke gewassen verbouwen. Dat doen de boeren uit de documentaireserie ‘Natuurgedreven’ van het Wereld Natuur Fonds. Maar het landbouw- en voedselsysteem veranderen kunnen zij niet alleen. De consument heeft de macht in handen voor die transitie naar een andere landbouw en voeding. Voeding met meer plantaardige eiwitten dan nu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/f/672375_fullimage_shutterstock_1741073_bloem_paars%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 763, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lupine", "photographer": "Fedor Sidorov", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/theosid", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/lupine-flower-closeup-1741073", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-05-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-25T08:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_eiwittransitie", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit", "gkn_akkerbouw", "gkn_eiwittransitie" ], "related_dossier": [ { "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-dossier.htm" }, { "title": "Plantaardige eiwitbronnen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/plantaardige-eiwitbronnen-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=6_aUTOCWCpY", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Eiwitteelt in Nederland", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_730180", "title": "Focus ook op ecosysteemdiensten grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/focus-ook-op-ecosysteemdiensten-grasland.htm" }, "lead": "Steeds minder grasland in Nederland, dat lijkt de huidige tendens te zijn. Risico daarvan is dat we ook de ecosysteemdiensten verliezen die grasland levert. Grasland geeft meer van deze diensten dan bouwland. Beleidsmakers kunnen sturen op het grondgebruik om dit verlies te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/674053_fullimage_boerderij_modern.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-18T15:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "grasland", "target_audience_abstract": "melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_729076", "title": "Boeren met bomen: agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/boeren-met-bomen-agroforestry.htm" }, "lead": "Agroforestry krijgt veel aandacht de laatste tijd. Met agroforestry worden bomen en struiken op een perceel gecombineerd met akkerbouwgewassen of vee. Door de teelt van verschillende producten bij agroforestry, kunnen risico's gespreid worden en wordt het inkomen robuuster. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor klimaatmitigatie. Bomen kunnen de effecten van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld droogte en extreme regenval, beter beheersen. Steeds meer boeren maken de overstap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/d/729130_fullimage_alley_cropping_corn_walnuts.jpg", "width": 582, "height": 268, "focuspoint-x": 270, "focuspoint-y": 86, "alternative_text": "Agroforestry met maïs en walnoten - USDA NAC - Wikimedia commons", "photographer": "USDA NAC", "photographer_hyperlink": "https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Agriculture", "photo_license": "Wikimedia Commons", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alley_cropping_corn_walnuts.jpg", "keywords": [ "agroforestry", "walnoten", "mais", "intercropping", "alley cropping", "bomen", "akkerbouw", "boeren", "voedselbos" ] }, "publication_date": "2023-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-13T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_tuinbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728754", "title": "Biotechnologie: wat vinden we daar eigenlijk van?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/biotechnologie-wat-vinden-we-daar-eigenlijk-van.htm" }, "lead": "Nieuwe technieken in biotechnologie roepen veel vragen en discussie op. Strikte voorwaarden zijn nodig volgens burgers. Verduurzaming van landbouw en industrie moet het uitgangspunt zijn en niet productiemaximalisatie, stellen natuur- en milieuorganisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/0/728772_fullimage_istock-1182619005.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "ipopba", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ipopba?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "biobased economy", "formule", "gen" ] }, "publication_date": "2023-04-06T14:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T09:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "related_dossier": [{ "title": "Lean en creatief in de levensmiddelen­industrie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/lean-en-creatief-in-de-levensmiddelenindustrie-dossier.htm" }], "keywords": [], "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biotechnologie", "target_audience_abstract": "Geïnteresseerden", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727277", "title": "Perspectief voor groene en low-risk middelen bij bestrijding bonenvlieg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/perspectief-voor-groene-en-low-risk-middelen-bij-bestrijding-bonenvlieg.htm" }, "lead": "Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond- informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/6/727311_fullimage_istock-174226510.jpg", "width": 1257, "height": 835, "focuspoint-x": 619, "focuspoint-y": 602, "alternative_text": "", "photographer": "lessismoregraph", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/lessismoregraph?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sperzieboonplant", "kas" ] }, "publication_date": "2023-03-16T11:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-20T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "Gewasbescherming", "target_audience_abstract": "Tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_724880", "title": "Integrale gebiedsaanpak voor buitengebied, niet versnipperd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/integrale-gebiedsaanpak-voor-buitengebied-niet-versnipperd.htm" }, "lead": "Het Louis Bolk Instituut (LBI) pleit voor een integrale gebiedsaanpak voor het buitengebied. Niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk en in samenhang aanpakken. Zorg ervoor dat zo veel mogelijk belanghebbenden in het gebied betrokken zijn en werk samen aan oplossingen. Een nieuwe landingspagina Integrale Gebiedsaanpak op de website van het 45-jarige LBI wijst de weg!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/4/cid724880_1677667471189_integrale-gebiedsaanpak.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-15T09:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Louis Bolk Instituut", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/louis-bolk-instituut-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integrale gebiedsaanpak buitengebied", "target_audience_abstract": "Alle betrokkenen inrichting buitengebied", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_717619", "title": "Meer biologisch in beroepsonderwijs met consortium Biologische Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/meer-biologisch-in-beroepsonderwijs-met-consortium-biologische-landbouw.htm" }, "lead": "Op 1 december vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw, een groot project van Aeres MBO om biologische landbouw een vast onderdeel te maken van al haar agro-opleidingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/5/682852_fullimage_sicco-mansholt.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bodem", "klontjes", "kluitjes", "buizerd", "handen" ] }, "publication_date": "2023-02-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-20T09:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Consortium biologische landbouw", "target_audience_abstract": "biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_719229", "title": "Handleiding bos beginnen in Brabant", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/handleiding-bos-beginnen-in-brabant.htm" }, "lead": "Altijd al een bos willen beginnen? Dan moet je wel weten waarmee je rekening moet houden als je zo'n (voedsel)bos gaat aanleggen. Bestemmingsplannen, archeologische vondsten, wet natuurbescherming, hoogspanningskabels,… en nog veel meer! Vandaar dat het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid natuurnetwerk Brabant een handige handleiding hebben gemaakt: “Een natuur- of voedselbos realiseren in Noord-Brabant: tips en hulpmiddelen voor initiatiefnemers”.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/4/623142_fullimage_graanakker%20img_0725%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanakker - Eddy Teenstra via WUR", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=CE566FAF-6818-419F-8571D91FF13A646B", "keywords": [ "bomen", "graan", "natuur", "landbouw", "akker", "bos", "akkerbouw", "agroforestry", "bosrand", "loofboom" ] }, "publication_date": "2023-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-16T15:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "(Voedsel)bos", "target_audience_abstract": "Agrarische ondernemers in Noord-Brabant", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_715477", "title": "Nieuwe kennisclips over strokenteelt en agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/nieuwe-kennisclips-over-strokenteelt-en-agroforestry.htm" }, "lead": "Bekijk nu de zeven nieuwe video’s gemaakt voor de BioKennis-website tijdens het KOM-project \"Biologisch: inspiratiebron voor Kringlooplandbouw\". Deze filmpjes kun je nu bekijken op het YouTube-kanaal van Groen Kennisnet. Er zijn kennisclips over agroforestry, strokenteelt en biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Dirk van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm", "keywords": [ "akkerbouw", "teelt", "strokenteelt", "stroken" ] }, "publication_date": "2023-02-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T08:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Strokenteelt", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-dossier.htm" }, { "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kennisclips strokenteelt en agroforestry", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_715830", "title": "Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/interview-rene-lubberdink-van-koeien-naar-agroforestry.htm" }, "lead": "René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boerenbedrijven in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/9/cid715830_1676035060946_agrofor.JPG", "width": 1233, "height": 816, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-10T14:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_712606", "title": "Podcast en interactieve pdf over omschakelen naar biologische melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/podcast-en-interactieve-pdf-over-omschakelen-naar-biologische-melkveehouderij.htm" }, "lead": "Heb jij je wel eens afgevraagd wanneer het beste moment is om biologisch melkveehouder te worden? Of ben je geïnteresseerd maar weet je niet welke regelgeving erbij komt kijken? In een nieuwe interactieve pdf van Biologisch Boeren lichten boeren de belangrijkste zaken uit. Ook is er een podcastserie gemaakt, waarin betrokken experts dieper ingaan op de omschakeling naar biologische melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/0/712607_fullimage_istock-928441784.jpg", "width": 1078, "height": 720, "focuspoint-x": 808, "focuspoint-y": 164, "alternative_text": "Koeien in weiland - Delpixart via iStock", "photographer": "Delpixart", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Delpixart?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/norman-zwart-witte-koeien-grazen-op-de-met-gras-begroeide-groene-weide-met-bomen-op-gm928441784-254659101?clarity=false", "keywords": [ "koeien", "weiland", "bomen", "gras", "zonnig", "platteland" ] }, "publication_date": "2023-02-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-31T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Omschakelen biologisch melkvee", "target_audience_abstract": "Omschakelaars, melkveehouders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_659863", "title": "Wie is bereid de echte prijs voor voedsel af te rekenen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/wie-is-bereid-de-echte-prijs-voor-voedsel-af-te-rekenen.htm" }, "lead": "Bij true pricing worden alle maatschappelijke kosten die met de productie gepaard gaan meegerekend. Zowel positief als negatief. In een Amsterdamse supermarkt is een eerste praktijkonderzoek afgerond om te kijken of consumenten bereid zijn de werkelijke prijs van voedsel te betalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/d/688703_fullimage_istock-120751679.jpg", "width": 1061, "height": 988, "focuspoint-x": 602, "focuspoint-y": 430, "alternative_text": "", "photographer": "photopalace", "photographer_hyperlink": "http://www.claudiomonni.com/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/cotton-shopping-bag-overflowing-with-vegetables-gm120751679-16308603?phrase=boodschappentas%20groenten", "keywords": [ "tas", "katoen", "boodschappen", "groente" ] }, "publication_date": "2023-01-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T19:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [ { "title": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/consumenten-in-de-hoofdrol-bij-korte-ketens-dossier.htm" }, { "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-dossier.htm" } ], "keywords": [], "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "True pricing, echte prijs van producten", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, voedselproducenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_710903", "title": "Biologische melkvee­houderij draagt bij aan lagere stikstofuitstoot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/biologische-melkveehouderij-draagt-bij-aan-lagere-stikstofuitstoot.htm" }, "lead": "Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies. Daarnaast biedt een biologische bedrijfsvoering kansen voor herstel en versterking van natuur, water en bodem en het afremmen van de klimaatverandering. Dit past bij de doelen die zijn geformuleerd in het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/7/663816_fullimage_shutterstock_227436655_koeien%20weiland_edited.jpg", "width": 1280, "height": 719, "focuspoint-x": 361, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Rood-bonte melkkoeien in de wei", "photographer": "Onbekend", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-25T10:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biokennis", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie KennisOnline", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisonline.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "stikstofuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_707981", "title": "Is biologisch wel duurder?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/is-biologisch-wel-duurder.htm" }, "lead": "Veel mensen vragen zich af waarom biologisch duurder is. De nieuwe greenpaper van Bionext laat zien waar de prijsverschillen vandaan komen. Daarvoor kijkt men niet alleen naar de productiekosten van verschillende producten, maar ook naar de kosten voor de maatschappij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/1/664038_fullimage_aangepast_print%20version%20300%20dpi-wur_varkens_rgb5585.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 768, "focuspoint-y": 451, "alternative_text": "Varkens in de wei - Fred van Welie via Wageningen UR", "photographer": "Fred van Welie", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen UR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "zeugen", "biologische varkens", "modder", "vrijloop", "varkens", "varkenshouderij", "buiten" ] }, "publication_date": "2023-01-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-16T12:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_voeding", "gkn_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Welzijn biologisch pluimvee", "url": "/nl/biokennis/dossier/welzijn-biologisch-pluimvee-dossier.htm" }, { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, { "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-biokennis.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologisch, prijs", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, consumenten", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688716", "title": "Biodiversiteit als prioriteit: 10 oplossingen voor de biodiversiteitscrisis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/biodiversiteit-als-prioriteit-10-oplossingen-voor-de-biodiversiteitscrisis.htm" }, "lead": "Er is geen land ter wereld waar de biodiversiteit zo hard achteruitgaat als in Nederland. Dé reden voor de Nationale Denktank om dit jaar op zoek te gaan naar oplossingen voor de belangrijkste knelpunten op het gebied van biodiversiteit. Lees hier hun 10 concrete oplossingen voor het stimuleren van biodiversiteit in Nederland, en geniet met hernieuwde moed van het nieuwe jaar!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/d/682677_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_14616013_bijen_nectar.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 556, "focuspoint-y": 428, "alternative_text": "Bij verzamelt stuifmeel van wilgenkatjes - Dave Massey via Shutterstock", "photographer": "Dave Massey", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/dmass", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/bee-hovering-while-collecting-pollen-pussy-14616013", "keywords": [ "wilgenkatje", "bij", "geel", "stuifmeel", "biodiversiteit", "wilgen" ] }, "publication_date": "2023-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-02T09:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Ondernemers, beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_686148", "title": "Nieuw convenant robuuste aardappels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/nieuw-convenant-robuuste-aardappels-.htm" }, "lead": "In natte zomers kan de aardappelziekte Phytophthora grote schade veroorzaken in de biologische aardappelteelt. Biologische aardappeltelers hebben geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar die kunnen worden ingezet wanneer Phytophthora toeslaat. Voor veel telers is het daarom geen optie meer om biologische aardappels te telen, tenzij ze kunnen beschikken over rassen die resistent zijn tegen Phytophthora. Gelukkig zijn die er tegenwoordig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/0/686176_fullimage_istock-1346299887.jpg", "width": 1253, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Verschillende soorten aardappelen", "photographer": "Roxiller", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Roxiller?mediatype=photography", "photo_license": "iStock Photo", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/various-varieties-of-new-potatoes-gm1346299887-424109149", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-05T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-06T11:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_biokennis"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-biokennis.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische aardappelteelt", "target_audience_abstract": "Biologische akkerbouwers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685643", "title": "Lancering website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/lancering-website-staat-van-landbouw-natuur-en-voedsel.htm" }, "lead": "Op 30 november 2022 is de website Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gelanceerd. De site biedt geïnteresseerden een overzicht van beschikbare feiten en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/f/685644_fullimage_shutterstock_53703829_grafiek_financi%C3%ABn%20crop.jpg", "width": 1276, "height": 728, "focuspoint-x": 638, "focuspoint-y": 364, "alternative_text": "Grafiek - ASDF MEDIA via Shutterstock", "photographer": "ASDF_MEDIA", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/ASDF_MEDIA", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/financial-graph-53703829", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-02T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-16T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_681690", "title": "Wat mag je claimen over biologisch?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/wat-mag-je-claimen-over-biologisch.htm" }, "lead": "Jaarlijks ontvangt de Stichting Reclame Code (SRC) veel klachten over reclames. In 2021 waren dat er ruim 6000, een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren. Sommige klachten gaan ook over claims op biologische producten. Weet jij wat je mag claimen op je biologische product? Bionext bracht een Greenpaper uit met meer informatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/682835_fullimage_respeggt.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 774, "focuspoint-y": 435, "alternative_text": "", "photographer": "Nederlandse Leeuw", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nederlandse_Leeuw", "photo_license": "Wikimedia Commons", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-30T20:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_boomkwekerij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Claims over biologisch", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_681682", "title": "Invasieve exoten in agroforestry, let op de risico’s!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/invasieve-exoten-in-agroforestry-let-op-de-risicos.htm" }, "lead": "Agroforestry-systemen hebben een heleboel voordelen. Als je overweegt te beginnen met agroforestry of je huidige systeem uit te breiden, let dan op dat je geen invasieve exoten introduceert. Want hoewel agroforestry goed is voor de biodiversiteit, kunnen invasieve exoten juist veel schade veroorzaken aan de natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/3/681683_fullimage_aronia-berries-ga0cb79bfd_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "[aronia/appelbessen]-Goran Horvat via Pixabay", "photographer": "Goran Horvat", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/goranh-3989449/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aronia-bessen-zwarte-appelbes-5442465/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aronia-bessen-zwarte-appelbes-5442465/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-21T22:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_exoten", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_exoten", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Tuinders, Akkerbouwers, Melkveehouders, Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_680429", "title": "Nederland loopt achter met groei biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/nederland-loopt-achter-met-groei-biologische-landbouw.htm" }, "lead": "Het Nederlandse areaal biologische landbouwgrond is volgens het CBS gegroeid met 3,6% ten opzichte van 2021. Daarmee is 4,4% van onze landbouw biologisch gecertificeerd of in omschakeling naar biologisch. Nederland loopt hiermee ver achter op andere Europese landen én op de ambitie van de EU.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/4/680446_fullimage_groentes.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "[groentes]- Image by esclphotograf from Pixabay", "photographer": "esclphotograf", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/esclphotograf-1130339/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/radishes-radish-pumpkin-garlic-814930/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-07T10:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_schapenhouderij", "gkn_groenteteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische landbouw", "target_audience_abstract": "Tuinders, Akkerbouwers, Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_666958", "title": "Pachter en verpachter trekken gezamenlijk op voor betere natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/pachter-en-verpachter-trekken-gezamenlijk-op-voor-betere-natuur.htm" }, "lead": "In vijf jaar tijd wisten Natuurmonumenten als verpachter en 8 pachtende boeren een verregaande samenwerking met elkaar te bereiken. De zakelijke en afstandelijke relatie tussen pachter en verpachter werd omgevormd tot een partnerschap dat mooie resultaten voor de bodem en de biodiversiteit opleverde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/c/cid666958_1661171717932_pachten.JPG", "width": 1208, "height": 766, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-22T14:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling", "target_audience_abstract": "Pachtende boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_654307", "title": "Kennisbronnen over onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/kennisbronnen-over-onkruidbeheersing-biostimulanten-en-agrobiodiversiteit.htm" }, "lead": "Het toepassen van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de inzet van biostimulanten én onkruidbeheersing nieuwe stijl. Akkerbouwers die op de hoogte willen zijn van de actuele wetenschappelijke kennis op deze terreinen, kunnen teruggrijpen op informatieve factsheets met aandachtspunten en tips.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/3/613789_fullimage_nature-4449297_960_720.jpg", "width": 960, "height": 466, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurlandschap en akker - Roosverhooren via Pixabay", "photographer": "Roos Verhooren", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roosverhooren-54243/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-limburg-landschap-4449297/", "keywords": [ "natuur", "grasland", "akker", "landschap", "heuvel", "zuid-limburg" ] }, "publication_date": "2022-06-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-19T09:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [{ "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onkruidbeheersing, biostimulanten en agrobiodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_645879", "title": "Lesmateriaal over de biobased economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/lesmateriaal-over-de-biobased-economy.htm" }, "lead": "In het kader van het Erasmus+ project BioComp is lesmateriaal ontwikkeld over de biobased economy (BBE). De onderwerpen, starten van een biobased bedrijf, algen, biogas en bio-verpakkingen komen aan bod. Het is een Engelstalige tool waarmee trainers en werknemers een op maat gemaakt individueel trainingsprogramma kunnen samenstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/9/609843_fullimage_plant%20hand.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zaailing - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handen-macro-plantaardige-bodem-1838658/", "keywords": [ "plant", "zaailing", "biobased economy", "hand" ] }, "publication_date": "2022-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-21T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biobased economy", "target_audience_abstract": "Beroepsonderwijs en trainers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_633501", "title": "Een natuurinclusieve inrichting voor Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/een-natuurinclusieve-inrichting-voor-nederland.htm" }, "lead": "Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een gezonde leefomgeving. Dit concluderen PBL en WUR in het rapport Natuurverkenning 2050 - Scenario Natuurinclusief. Het is de eerste keer dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld richting 2050 zijn doorgerekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/c/633502_fullimage_d3cf18d6-77b3-4f5f-b306-2078cd1ae45e_impressie%20scenario%20natuurinclusief_uitsnede.png.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Tussenrapportage Natuurverkenning 2050 - PBL en WUR via wur.nl", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Nieuws/Show/Natuurinclusieve-inrichting-Nederland-kan-belangrijke-bijdrage-leveren-aan-duurzaamheidsopgaven.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Kennisonline", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-15T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_eiwittransitie", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_biokennis", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_diervizier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "De groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_627108", "title": "Bioboeren maken wiedbedden van gerecyclede rolstoelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/bioboeren-maken-wiedbedden-van-gerecyclede-rolstoelen.htm" }, "lead": "Mechanisatie in de biologische en agro-ecologische landbouw is maatwerk. Een groep van 15 Vlaamse biologische boeren ging samen aan de slag in het VIVES-Maaklab in het najaar van 2021. Tijdens de “bricoleursweek” bouwden ze elektrische rolstoelen om tot milieuvriendelijke en ergonomische wiedbedden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/a/627115_fullimage_biologisch%201.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zelfbouwmechanisatie - Lieve De Cock via ILVO", "photographer": "Lieve De Cock", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Lieve De Cock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "constructie", "mechanisatie", "biokennis", "landbouwvoertuig", "hackathon", "oogstmachine", "zelfbouw" ] }, "publication_date": "2022-01-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-07T15:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landbouw mechanisatie", "target_audience_abstract": "Biologische sector", "region_abstract": "Vlaanderen", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_624629", "title": "Biologisch pionieren met lupine, quinoa en sorghum", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/biologisch-pionieren-met-lupine-quinoa-en-sorghum.htm" }, "lead": "In de biologische landbouw wordt veel gepionierd met nieuwe teelten. Hoe gaat het met de ontwikkeling en de teelt van nieuwe gewassen zoals lupine, quinoa en sorghum? Onderzoekers, veredelaars en telers zijn volop aan de slag. Een overzicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/0/624630_fullimage_quinoa-g0e3fe4271_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Quinoagewas - Jai79 via Pixabay", "photographer": "Jai79", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/jai79-498637/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/quinoa-agriculture-field-meal-food-897678/", "keywords": [ "gewas", "quinoa" ] }, "publication_date": "2022-01-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-03T11:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische landbouw, nieuwe teelten", "target_audience_abstract": "Bio-boeren, akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_624631", "title": "Gratis ticket biokennisweek voor leerlingen en docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/gratis-ticket-biokennisweek-voor-leerlingen-en-docenten.htm" }, "lead": "Van 10 t/m 13 januari is er de Biokennisweek, met een uitgebreid webinar-programma. Leerlingen, studenten en docenten kunnen een gratis ticket krijgen voor het hele programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/d/cid624631_Studenten%20gratis1.jpg", "width": 1334, "height": 711, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-03T11:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-03T12:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voortgezet", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_home"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_623138", "title": "Op weg naar agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/op-weg-naar-agroforestry-.htm" }, "lead": "Er is veel aandacht voor het veelbelovende Agroforestry. Deze landbouwmethodiek heeft de potentie om de Nederlandse landbouw robuuster en toekomstbestendiger te maken. \nMaak in vier video’s kennis met de boeren en tuinders die agroforestry succesvol op hun bedrijf toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/e/cid623138_Graanakker%20IMG_0725%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-23T14:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-03T17:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_boomverzorging", "gkn_onderwijs", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biokennis", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Boer en tuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617992", "title": "Nederland profiteert van Europese kennisimpuls biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/nederland-profiteert-van-europese-kennisimpuls-biologische-landbouw.htm" }, "lead": "Internationaal onderzoek levert praktische kennis op voor innovatie op het boerenerf. Daarom is LNV betrokken bij meerdere zogenaamde ERA-Netten, waarin nationale en Europese onderzoeksgelden worden gebundeld. CORE Organic is een mooi voorbeeld van zo’n netwerk, waardoor de afgelopen 15 jaar 45 projecten zijn uitgevoerd ten behoeve van de biologische landbouw. Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, is al jaren partner in dit ERA-Net.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/e/617995_fullimage_girl-gfa0005314_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Meisje met watermeloen - JillWellington via Pixabay", "photographer": "JillWellington", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jillwellington-334088/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/meisje-aan-het-eten-watermeloen-846357/", "keywords": [ "jeugd", "gezond", "voedsel", "fruit", "meloen", "oogst", "voeding", "zoet", "zomer" ] }, "publication_date": "2021-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-30T09:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Europese samenwerking", "target_audience_abstract": "Biologische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608397", "title": "De bodem, basis van ons bestaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/de-bodem-basis-van-ons-bestaan-1.htm" }, "lead": "In een speciale uitgave van Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences breken internationale onderzoekers een lans voor de bodem als essentiële basis van onze samenleving. De bijdragen van natuur aan welvaart, gezondheid en welzijn van de mens worden ecosysteemdiensten genoemd, of Nature’s Contributions to People (NCP’s). Het speciale nummer benadrukt dat de bodem positief bijdraagt aan alle 18 diensten die gedefinieerd zijn als NCP’s en aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de uitgave schreven Wageningse onderzoekers Gerlinde De Deyn (Bodembiologie) en Lammert Kooistra (Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing) een artikel over de rol van bodems in de vorming, het behoud en herstel van habitats.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/1/cid608397_Web-72-DPI-Fosfaatgebrek-door-kou-IMG_3523.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-30T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-27T10:37+02:00", "expiration_date": "2026-09-30T15:59+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "sustainable_land_use", "klimaat_bodem_climate_soils", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_groenteteelt", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608379", "title": "Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/oproep-geopend-voor-projecten-voor-programma-kennis-op-maat-1.htm" }, "lead": "De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/7/cid608379_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_10334893_stek_plant_ontkiemen_Kas_tuinbouw.jpg", "width": 1920, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-28T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T13:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_eiwittransitie", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Oproep Projecten Kennis Op Maat", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder, Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608400", "title": "Hebben oud-Nederlandse rassen de toekomst?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/hebben-oud-nederlandse-rassen-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Waar nu in de veehouderij de voorkeur uitgaat naar efficiënte rassen met een topproductie, is er in de meer biodiversiteitsvriendelijke landbouw ruimte voor dieren met andere eigenschappen. Met name zeldzame, Nederlandse runderrassen hebben geschikte kenmerken om een rol te gaan spelen in de agro-ecologische landbouw. Zij zijn meer robuust dan hun Holstein-collega’s. Voor de oorspronkelijk Nederlandse schapen-, geiten- en paardenrassen lijkt dat in mindere mate te gelden, maar meer onderzoek is nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/b/cid608400_lakenvelder.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Toekomst Oud-Nederlandse Rassen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }