{ "type": "page", "identifier": "page_23935796", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/biokennis/dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_25021658", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_647745", "title": "(Bloem)bollen­teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm" }, "lead": "De belangstelling voor de teelt van biologische bloembollen neemt de laatste jaren toe. Dit komt mede door de groeiende vraag van consumenten en gemeenten naar biologische bloembollen. In dit dossier is (achtergrond) informatie te vinden over de technische aspecten van de biologische bloembollenteelt en over de kansen in de markt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/2/cid647745_1655717574717_daffodil-gc67bd3cc2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-29T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T11:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maaike Raaijmakers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maaike-raaijmakers-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "https://bionext.nl/", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607174", "title": "Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maria-Franca Dekkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maria-franca-dekkers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_646241", "title": "Akkerbouw en vollegronds­groenten: stikstofbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/akkerbouw-en-vollegrondsgroenten-stikstofbeheer-dossier.htm" }, "lead": "Stikstof speelt in twee opzichten een sleutelrol in de biologische akker- en tuinbouw. Stikstof bepaalt in belangrijke mate de potentiële opbrengst, en stikstof is een contaminant in geval van uitspoeling en NOx-emissie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2022-04-21T14:47+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T11:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Wijnand Sukkel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/wijnand-sukkel-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649629", "title": "Biggensterfte in een biologisch kraamhok", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/biggensterfte-in-een-biologisch-kraamhok-dossier.htm" }, "lead": "Onderzoek op Praktijkcentrum Raalte laat zien dat een biologisch kraamhok bij voorkeur circa 2,0 m breed is. Het biggennest heeft vloerverwarming, lange flappen en is afsluitbaar. Na het werpen, mag de ruimte fris zijn om de biggen in het nest te lokken. Stro met wat zaagsel op de vloer is goed voor opvang van de biggen. Een extra buis op de vloer vermindert het doodliggen, maar maakt geen verschil in de totale uitval. Snel overleggen, geeft de kleintjes ook een betere kans.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/c/cid649629_1655715313478_animal-farming-gc54536bfd_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-11T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Herman Vermeer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herman-vermeer-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649822", "title": "Biologische boer als natuur­beheerder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/biologische-boer-als-natuurbeheerder-dossier.htm" }, "lead": "Biologische landbouw en natuur passen bij elkaar, omdat deze vorm van landbouw zoveel mogelijk wil inspelen op natuurlijke processen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/5/663639_fullimage_beweiding%20ossen%20img_4905%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rundvee in natuur", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-12T12:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T11:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Boki Luske", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/boki-luske-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631698", "title": "Biologische landbouw - sectoren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, "lead": "Biologische landbouw wordt gezien als één van de meest duurzame vormen van (voedsel)productie. Biologisch heeft internationaal vier kernwaarden: \ngezondheid, ecologie, eerlijke handel & verantwoordelijkheid, en zorg voor het ecosysteem. Op deze pagina vindt u meer informatie over de sectoren of\nbedrijfstakken binnen de biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/5/cid631698_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-30T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-06T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_fruitteelt" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650490", "title": "Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/conservering-en-opslag-biologisch-geteelde-granen-als-veevoer-op-het-eigen-bedrijf-dossier.htm" }, "lead": "“Wie niet in opslag investeert, kan beter niks opslaan!” Kwaliteitsverlies tijdens de opslag kost namelijk geld. Belangrijk is dat de oogst- en opslagmethode van het eigen geteelde graan aansluit bij de mogelijkheden en het voersysteem op het bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/d/cid650490_1652708760167_wheat-3524861_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-16T15:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650473", "title": "Knopkruid en beheersings­maatregelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/knopkruid-en-beheersingsmaatregelen-dossier.htm" }, "lead": "Knopkruid (Galinsoga parviflora), wordt door veel telers aangewezen als probleemsoort. De laatste jaren veroorzaakt knopkruid in Nederland vaker problemen in de teelt van allerlei akkerbouw en vollegrondsgroenten gewassen. Nu ook op de zwaardere kleigronden, waar onkruid voorheen nauwelijks voorkwam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/c/cid650473_1652702415159_knopkruid.jpeg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-16T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-25T16:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Leen Janmaat", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leen-janmaat-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_647039", "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm" }, "lead": "De markt voor biologische zuivel groeit. Wat komt er eigenlijk kijken bij omschakeling? En hoe lang duurt het voor uw investering is terugverdiend?\n\nDit dossier helpt melkveehouders op weg bij omschakeling naar de biologische productiewijze.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/d/cid647039_1663147749313_cow-g0f4ab75cd_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-26T11:40+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Edith Finke", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/edith-finke.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_646218", "title": "Phytophthora: Raskeuze en maatregelen verhogen teeltzekerheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/phytophthora-dossier.htm" }, "lead": "De maatregelen en middelen om phytophthora in biologische aardappelen te beheersen zijn zeer beperkt. Met de eerste generatie resistente rassen neemt de oogstzekerheid toe. Maar monitoren en passende maatregelen blijven nodig om de biologische aardappelteelt te behouden. Elke infectie in het gewas vraagt om direct en krachtig ingrijpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/b/cid646218_1655713396085_potatoes-g25d871120_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-21T10:39+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T21:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Peter Keijzer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-keijzer-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_650047", "title": "Welzijn biologisch pluimvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/welzijn-biologisch-pluimvee-dossier.htm" }, "lead": "De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie en natuurlijke voeding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/3/cid650047_1652443281590_laying-hens-1716422_960_720.jpg", "width": 960, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-13T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Marko Ruis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/marko-ruis-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] } ] }