{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_650047", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn biologisch pluimvee", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/welzijn-biologisch-pluimvee-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 650047, "identifier": "mediaitem_650047", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/welzijn-biologisch-pluimvee-dossier.htm", "title": "Welzijn biologisch pluimvee", "lead": "De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie en natuurlijke voeding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/3/cid650047_1652443281590_laying-hens-1716422_960_720.jpg", "width": 960, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-13T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Marko Ruis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/marko-ruis-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23893457", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600712", "title": "Notenbomen voor kippen en klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/notenbomen-voor-kippen-en-klimaat-1.htm" }, "lead": "Kippen zijn bosvogels die zich op hun gemak voelen onder bomen. Door walnoten te planten, bied je kippen niet alleen een veilige uitloopmogelijkheid, maar door opname van CO₂ verminder je ook de emissie van broeikasgassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/1/cid600712_outdoor-724538_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Biologische veehouderij, Agroforestry", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }] } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit dossier een overzicht voor de biologische pluimveehouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.", "elements": [ { "identifier": "element_23779485", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1021350"] } } ] }, { "area": "gedrag", "title": "Gedrag", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In de biologische veehouderij is het belangrijk om een leefomgeving te creëren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de soortspecifieke eigenschappen en behoeftes van de dieren", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uitlopen in de biologische pluimveehouderij stimuleren - onder andere dankzij het daglicht - het natuurlijke gedrag van kippen, zoals scharrelen, fourageren en stofbaden. Zeer positief is ook dat biologische vleeskuikens door hun tragere groei een gevarieerder gedrag kunnen vertonen, in tegenstelling tot gangbare, snelgroeiende kuikens. Toch kennen biologische kippen ook beperkingen in natuurlijk gedrag, mede als gevolg van een ontoereikend uitloop- en daglichtmanagement. Verenpikken vormt een groot gedrags- en welzijnsprobleem.<\/p>" } , { "identifier": "element_23828919", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["418545"] } } ] }, { "area": "gezondheid", "title": "Gezondheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een goede gezondheid staat in de biologische veehouderij voorop. Het streven naar een dier met veel weerstand en het inpassen van preventieve maatregelen in de bedrijfsvoering zijn dus uiterst belangrijk.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In geval van ziekte en een noodzakelijke behandeling moet bij voorkeur behandeld worden met kruidenpreparaten, homeopathische middelen, vitamines en dergelijke, mits deze bewezen effectief zijn. Indien nodig kunnen zeer beperkt ‘gewone’ geneesmiddelen gebruikt worden. Biologisch voer mag niet synthetisch zijn en grondstoffen moeten binnenkort 100% biologisch zijn. Aanbod van ruwvoer is verplicht. Ingrepen zijn niet toegestaan bij pluimvee. Zoals blijkt in de praktijk kunnen deze biologische principes naast welzijnswinst ook gezondheids- en welzijnsproblemen opleveren als teveel beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van dieren, al dan niet in combinatie met onthouding van de meest effectieve behandeling.<\/p>" } , { "identifier": "element_23843254", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["405539"] } } ] }, { "area": "comfort", "title": "Comfort", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Houderijomstandigheden zijn zeer bepalend voor de mate van comfort voor de dieren, waaronder comfortabel liggen en rusten, makkelijk bewegen en verplaatsen, en een comfortabele omgevings-temperatuur. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dankzij het hebben van een uitloop heeft biologisch pluimvee meer mogelijkheden om een comfortabele omgevingstemperatuur op te zoeken. Biologische vleeskuikens hebben in tegenstelling tot gangbare, snelgroeiende vleeskuikens minder last van hittestress en meer bewegingsmogelijkheden, mede ook omdat ze meer ruimte hebben. Toch missen vleeskuikens een belangrijk element in hun omgeving: zitstokken.<\/p>" } , { "identifier": "element_23843086", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "448629", "463985" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23831202", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kees Sijbenga Mooiste Kippenuitloop 2015", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=iT8N0vtHlkE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23834418", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biologische legkippen boerderij Kieft", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=gP-8xNqWSLo", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23832904", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij (rapport Wageningen UR Livestock Research)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/187488" } } , { "identifier": "element_23832905", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Welzijn biologisch pluimvee (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/159877" } } , { "identifier": "element_23832957", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologisch pluimvee natuurlijk gezond; het stalboekje Pluimvee in de praktijk (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/160572" } } , { "identifier": "element_23833007", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alles over kruiden in dossier Natuurlijk gezond (bioKennis bericht)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Alles-over-kruiden-in-dossier-Natuurlijk-gezond-1.htm" } } , { "identifier": "element_23833008", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nestgedrag bij leghennen (bioKennis bericht)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Nestgedrag-bij-leghennen.htm" } } , { "identifier": "element_23833057", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gedrag van een leghen samengevat (bioKennis bericht)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Gedrag-van-een-leghen-samengevat.htm" } } , { "identifier": "element_23833058", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alles over voer, uitlopen en verenpikkerij op bio-pluimveebedrijven (bioKennis bericht)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Alles-over-voer-uitlopen-en-verenpikkerij-op-bio-pluimveebedrijven.htm" } } , { "type": "text", "html": "

Verwante publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23834107", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Visie gezondheid en welzijn biologische landbouwhuisdieren (rapport Wageningen UR)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/39923" } } , { "identifier": "element_23834152", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Visie van de biologische pluimveesector op diergezondheid en -welzijn (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8744" } } , { "identifier": "element_23834196", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst: de relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid (rapport LBI)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/14324" } } , { "type": "text", "html": "

Lopende projecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_23832580", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] } ] }