{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_647039", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 647039, "identifier": "mediaitem_647039", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm", "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "lead": "De markt voor biologische zuivel groeit. Wat komt er eigenlijk kijken bij omschakeling? En hoe lang duurt het voor uw investering is terugverdiend?\n\nDit dossier helpt melkveehouders op weg bij omschakeling naar de biologische productiewijze.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/d/cid647039_1663147749313_cow-g0f4ab75cd_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-26T11:40+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T12:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Edith Finke", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/edith-finke.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/4b1ba319-3f20-4485-88e1-d1e187ef7092_mogelijke-bijdrage-van-de-biologische-sector-aan-oplossingsrichtingen-voor-ammoniakproblematiek-id%3D1029824.jpg", "focuspoint-x": 772, "focuspoint-y": 536, "original_size": "1920x1280" }, "elements": [ { "identifier": "element_28309887", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1029824", "433124", "1056057" ] } } , { "identifier": "element_23230561", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601566", "title": "Biologische melkveehouderij kan de stikstofcrisis verkleinen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biologische-melkveehouderij-kan-de-stikstofcrisis-verkleinen-1.htm" }, "lead": "Wageningen Livestock Research heeft op verzoek van Biohuis een quickscan uitgevoerd om in kaart te brengen of en hoe de biologische veehouderij sector kan bijdragen aan het oplossen van de stikstof problematiek. Hieruit bleek dat omschakelen naar biologische melkveehouderij één van de manieren kan zijn die kan bijdragen aan het verlagen van de ammoniakemissie rondom Natura 2000 gebieden. De vraag naar biologische zuivel bepaalt hoe groot deze bijdrage kan zijn. Het onderzoek is betaald door het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid601566_JB18-0919-6251_1500%2520px%2520120%2520dpi.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-06T08:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "2026-05-06T08:16+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "GKN2IMPORT", "news_pv", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "ammoniak", "stikstof_nitrogen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601820", "title": "Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/prijs-biologische-producten-dekt-meestal-de-hogere-productiekosten-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers ontvangen voor biologische producten vaak een meerprijs, maar de productiekosten zijn ook hoger. In veel gevallen dekt die meerprijs de hogere kosten, maar niet voor melk, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/7/cid601820_shutterstock_135089834_vrouw_markt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601080", "title": "Gezonde koeien met kruiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gezonde-koeien-met-kruiden-1.htm" }, "lead": "Door een koe in een kruidenrijke weide te laten grazen, blijft die gezonder. En voor kalveren met diarree blijkt een kruidenbal te werken. Je bent zo minder afhankelijk van antibiotica en een kruidenrijke weide is bovendien beter voor insecten en weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/d/cid601080_nature-4291967_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T10:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Koeien, Kruiden", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } ] }, { "area": "waaromomschakelen?", "title": "Waarom omschakelen?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Wereldwijd is de omzet van biologische producten sinds 2001 verdubbeld. De Nederlandse markt voor biologische producten is de afgelopen jaren ook flink gegroeid; gemiddeld met 15% per jaar. In Nederland is er een tekort aan biologische melk, waardoor er bijvoorbeeld minder Nederlandse biologische kaas wordt geproduceerd dan verkocht zou kunnen worden. In 2008 was 4,3% van alle zuivel die in Nederland werd verkocht van biologische oorsprong. De melkprijs van biologische melk is hoger dan die van gangbare melk. Uit marktperspectief biedt biologisch dus zeker kansen. In Nederland zijn momenteel ongeveer 350 biologische melkveehouders actief.","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/f/743770_fullimage_glass-1587258_1280.jpg", "focuspoint-x": 624, "focuspoint-y": 392, "original_size": "1280x853" }, "elements": [ { "identifier": "element_23231803", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "442794", "1154412", "473129" ] } } ] }, { "area": "eu-verordeningen", "title": "EU-verordeningen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De term ‘biologische landbouw’ is wettelijk vastgelegd in een aantal EU-verordeningen. Deze verordeningen hebben betrekking op de productie en etikettering van biologische producten. Een biologisch landbouwproduct moet aan een aantal eisen voldoen ten aanzien van productiewijze.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Alle biologische boeren moeten zich laten certificeren en controleren. In Nederland is de stichting SKAL daarvoor verantwoordelijk. In de biologische landbouw is behoud van het organische stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid belangrijk. Kunstmest wordt niet gebruikt. Ook werken biologische bedrijven zoveel mogelijk met bedrijfseigen middelen. Dieren moeten in de biologische productie de mogelijkheid hebben om ‘dierspecifiek gedrag’ te vertonen. Stallen en omgeving moeten dus diervriendelijk zijn ingericht. Ook is er in beperkte mate de toepassing van antibiotica toegestaan. <\/p>

Meer informatie over de wet- en regelgeving van biologische melkvee kan gevonden worden op de website van SKAL<\/a>.<\/p>" } ] }, { "area": "4stappennaarbioproductie", "title": "4 stappen naar bio productie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De omschakeling naar biologische productie omvat in grote lijnen 4 stappen. Klik voor meer informatie op 'toon meer'.","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/3/744370_fullimage_cow-4270355_1280.jpg", "focuspoint-x": 662, "focuspoint-y": 520, "original_size": "1280x853" }, "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor meer informatie over omschakeling naar bio, is er nu ook een podcastserie op spotify<\/a> en een interactieve PDF<\/a>.<\/strong><\/p>

Stap 1 Afzet<\/strong>
Informeer bij uw huidige afnemer naar de mogelijkheden. Is er een wachtlijst voor biologische melk? Wanneer kunt u gaan leveren? Moet u van afnemer veranderen?

Stap 2 Skal<\/strong>
Vraag het informatiepakket aan bij Skal, vul het aanmeldingsformulier in en betaal de bijdrage. Skal stuurt een bevestiging en maakt een afspraak voor controle. De controleur neemt de situatie op. De omschakelperiode van 24 maanden begint vanaf een door u en door Skal vastgesteld tijdstip.

Stap 3 Omschakeling<\/strong>
Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie worden toegepast, maar kunnen de producten nog niet als biologisch worden verkocht. Hiervoor is een omschakelingsperiode ingebouwd, de totale omschakeling kan tot 24 maanden duren, dit is afhankelijk van de soort productie.

Stap 4 Biologisch<\/strong>
Na de omschakelperiodes van de grond en de dieren is het bedrijf volledig biologisch. Alle bedrijfshandelingen moeten voldoen aan de biologische productieregels en alle producten mogen als biologisch worden verkocht.
<\/p>" } , { "identifier": "element_23236332", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["473129"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23236528", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Omschakelen naar biologische veehouderij", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=vMUUyba2oeo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23237218", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De omschakeling naar biologisch: het verhaal van Wilko & Hermien", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=CXfybSKO23o", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_28309727", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe versie KWIN Veehouderij 2022-2023", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/product/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-KWIN.htm" } } , { "identifier": "element_28309791", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "KWIN veehouderij 2020-2021", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/31e-editie-KWIN-Veehouderij-verschenen.htm" } } , { "identifier": "element_28312743", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Rapport en webinar: ONDER DE STREEP: KOSTEN EN BATEN VAN REGENERATIEVE MELKVEEHOUDERIJ", "link_url": "https://www.natuurverdubbelaars.nl/case_study/onder-de-streep-kosten-en-baten-van-regeneratieve-melkveehouderij/" } } , { "identifier": "element_24013861", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gezocht: biologische melkveehouders (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/50739" } } , { "identifier": "element_24013862", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Omschakelen naar biologische landbouw (rapport Bioforum)", "link_url": "http://library.wur.nl/WebQuery/edepot?isn-titelbeschrijving=1925179" } } , { "identifier": "element_24013863", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Quick scan omschakeling naar biologische landbouw anno 2007: noodzaak tot omschakeling en knelpunten in omschakeling (rapport Wageningen UR)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/33128" } } , { "identifier": "element_24013864", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologisch ondernemen (website voor ondernemers die zich oriënteren op biologisch)", "link_url": "http://www.biologischondernemen.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Verwante publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_28312638", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe oogst: Biologische melkveehouderij past goed rondom Natura 2000", "link_url": "https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/10/cruijsen-biologische-melkveehouderij-past-goed-rondom-natura-2000" } } , { "identifier": "element_28312727", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Interview Bionext: \"Biologisch boeren moet je durven!\"", "link_url": "https://bionext.nl/application/files/9516/5046/5606/INTERVIEW_melkvee_gelderland.pdf" } } , { "identifier": "element_24013865", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologisch is geitenwollensokkenimago ontgroeid (artikel V-focus)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/162107" } } , { "identifier": "element_24013866", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ketenpartijen kunnen omschakeling stimuleren (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8811" } } , { "type": "text", "html": "

Regelingen<\/h2>" } , { "identifier": "element_28312815", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gelderland", "link_url": "https://www.landbouwnetwerkrfv.nl/omschakelcursus-biologische-melkveehouderij-2/" } } , { "identifier": "element_28312844", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Landelijk", "link_url": "https://www.aanpakstikstof.nl/maatregelen/landbouw/omschakelprogramma" } } ] }, { "area": "sources", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23237869", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe versie KWIN Veehouderij 2017-2018 uit", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Nieuwe-KWIN-Veehouderij-2017-2018-uit.htm" } } , { "identifier": "element_23237871", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gezocht: biologische melkveehouders (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/50739" } } , { "identifier": "element_23237872", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Omschakelen naar biologische landbouw (rapport Bioforum)", "link_url": "http://library.wur.nl/WebQuery/edepot?isn-titelbeschrijving=1925179" } } , { "identifier": "element_23238014", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Quick scan omschakeling naar biologische landbouw anno 2007: noodzaak tot omschakeling en knelpunten in omschakeling (rapport Wageningen UR)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/33128" } } , { "identifier": "element_23238144", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologisch ondernemen (website voor ondernemers die zich oriënteren op biologisch)", "link_url": "http://www.biologischondernemen.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Verwante publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23238480", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologisch is geitenwollensokkenimago ontgroeid (artikel V-focus)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/162107" } } , { "identifier": "element_23238481", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ketenpartijen kunnen omschakeling stimuleren (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8811" } } , { "type": "text", "html": "

Lopende projecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_23893078", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }