{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_650473", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Knopkruid en beheersings­maatregelen", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/knopkruid-en-beheersingsmaatregelen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 650473, "identifier": "mediaitem_650473", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/knopkruid-en-beheersingsmaatregelen-dossier.htm", "title": "Knopkruid en beheersings­maatregelen", "lead": "Knopkruid (Galinsoga parviflora), wordt door veel telers aangewezen als probleemsoort. De laatste jaren veroorzaakt knopkruid in Nederland vaker problemen in de teelt van allerlei akkerbouw en vollegrondsgroenten gewassen. Nu ook op de zwaardere kleigronden, waar onkruid voorheen nauwelijks voorkwam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/c/cid650473_1652702415159_knopkruid.jpeg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-16T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Leen Janmaat", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leen-janmaat-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23846324", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600516", "title": "Planning essentieel voor biologische onkruidbestrijding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/planning-essentieel-voor-biologische-onkruidbestrijding-1.htm" }, "lead": "Een geslaagde onkruidbeheersing begint met een goede planning. Je moet je voorbereiden op piekperiodes. Daarnaast is de keuze voor goed materieel belangrijk als het gaat om mechanische onkruidbestrijding. En speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van wortelonkruiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/c/cid600516_shutterstock_18909031_boer_akker_onkruid_handwerk_groententeelt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600356", "title": "Driestapsaanpak van exotische onkruiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/driestapsaanpak-van-exotische-onkruiden-1.htm" }, "lead": "Sommige exotische planten blijken zich na vestiging te gedragen als hardnekkige onkruiden. Een Europese verordening verplicht lidstaten tot een gerichte aanpak in drie stappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/4/cid600356_knotweed-2699120_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600238", "title": "Aanpak van knopkruid in biologische teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aanpak-van-knopkruid-in-biologische-teelt-1.htm" }, "lead": "Knopkruid is een problematische onkruidsoort omdat de bestrijding zo lastig is, met name in biologische teelten. De plant produceert veel zaad, en afgesneden plantendelen kunnen vrij makkelijk opnieuw wortelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/f/cid600238_2561155688_ff590cf514_z.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "onkruiden", "title": "Onkruiden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Onkruiden die de ruimte krijgen, groeien uit tot een ware plaag. Door maatregelen te nemen, zoals het aanleggen van een vals zaaibed in combinatie met mechanische onkruidbestrijding, blijft de teler het onkruid doorgaans wel de baas.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vaak is handmatig wiedwerk nodig om de laatste onkruiden in de rij te verwijderen. Met name het handwerk vraagt veel arbeid, hoe beter de voorzorgsmaatregelen hoe minder handwerk er over blijft. In de praktijk spreken boeren over zaadonkruiden en wortelonkruiden. Wat zijn de beste strategieën om wortelonkruiden dan wel zaadonkruiden te bestrijden.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_23848361", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["544481"] } } , { "identifier": "element_23846098", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "beheersing", "title": "Beheersing", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor de beheersing van knopkruid is een goede combinatie van aanleg en mechanische onkruidbestrijding van belang. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het knopkruid (Galinsoga parviflora<\/em>) is te herkennen aan de onderstaande eigenschappen:<\/p>