{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_650490", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/conservering-en-opslag-biologisch-geteelde-granen-als-veevoer-op-het-eigen-bedrijf-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 650490, "identifier": "mediaitem_650490", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/conservering-en-opslag-biologisch-geteelde-granen-als-veevoer-op-het-eigen-bedrijf-dossier.htm", "title": "Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf", "lead": "“Wie niet in opslag investeert, kan beter niks opslaan!” Kwaliteitsverlies tijdens de opslag kost namelijk geld. Belangrijk is dat de oogst- en opslagmethode van het eigen geteelde graan aansluit bij de mogelijkheden en het voersysteem op het bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/d/cid650490_1652708760167_wheat-3524861_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-16T15:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23866892", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_645857", "title": "Doorzaaien grasland biedt perspectief voor de sector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/doorzaaien-grasland-biedt-perspectief-voor-de-sector-1.htm" }, "lead": "Veehouders op kleigrond kunnen met doorzaai het aandeel Engels raaigras in de zode met 10 procentpunt verhogen. Dat blijkt uit een studie van Herman de Boer en Henk Schilder, verbonden aan Wageningen University & Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/f/cid645857_1650367715827_gras.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-25T13:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Graslandmanagement", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_642960", "title": "Impact oorlog Oekraïne op Nederlandse veehouderij, akkerbouw en aanverwante sectoren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/impact-oorlog-oekraine-op-nederlandse-veehouderij-akkerbouw-en-aanverwante-sectoren.htm" }, "lead": "Op verzoek van het Ministerie van LNV is onderzocht wat de effecten voor de Nederlandse agrosectoren kunnen zijn door de oorlog in Oekraïne. In het rapport wordt gekeken naar de gevolgen voor de komende 6 maanden. Het gaat hierbij om knelpunten in aanvoer, afzet, beschikbaarheid en knelpunten door stijgende prijzen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/a/622959_fullimage_shutterstock_1818182786_nl_trekker_graanveld%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 688, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker graanveld", "photographer": "angel217", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/angel217", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/hulst-holland-jul-30-2020-tractor-1818182786", "keywords": [ "laan", "veld", "hooi", "graan", "machine", "tractor", "trekker", "akkerbouw", "polder" ] }, "publication_date": "2022-04-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Oorlog Oekraïne", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_624629", "title": "Biologisch pionieren met lupine, quinoa en sorghum", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biologisch-pionieren-met-lupine-quinoa-en-sorghum.htm" }, "lead": "In de biologische landbouw wordt veel gepionierd met nieuwe teelten. Hoe gaat het met de ontwikkeling en de teelt van nieuwe gewassen zoals lupine, quinoa en sorghum? Onderzoekers, veredelaars en telers zijn volop aan de slag. Een overzicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/0/624630_fullimage_quinoa-g0e3fe4271_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Quinoagewas - Jai79 via Pixabay", "photographer": "Jai79", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/jai79-498637/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/quinoa-agriculture-field-meal-food-897678/", "keywords": [ "gewas", "quinoa" ] }, "publication_date": "2022-01-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-03T11:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische landbouw, nieuwe teelten", "target_audience_abstract": "Bio-boeren, akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "eigenteelt", "title": "Eigen teelt", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Oogstzekerheid, opbrengst, haalbare kwaliteit, bewerkbaarheid en toepasbaarheid in het voersysteem spelen een grote rol bij de keuze van een veehouder die zelf (kracht)voer wil verbouwen. Omdat een veehouder geen akkerbouwer is, moet de teelt het liefst eenvoudig, goedkoop, arbeidsextensief en vooral zonder al te veel risico zijn.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In veel gevallen kiezen veehouders daarom eerder voor een enkelvoudige teelt zoals tarwe, gerst, triticale, haver of maïs dan voor een mengteelt zoals tarwe/veldboon. Mengteelten zijn complexer en komen vaak pas in beeld als men reeds enige ervaring heeft opgedaan met enkelvoudige gewassen, of indien men kan terugvallen op akkerbouwkundige kennis of samenwerking met een akkerbouwer.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_23863623", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["356772"] } } ] }, { "area": "weersinvloeden", "title": "Weersinvloeden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Alle overwogen keuzes ten spijt bepaalt het Nederlandse weer van jaar tot jaar vooral het succes van de eigen teelt. De oorzaken van een slecht conserveringsproces ontstaan vaak al tijdens de teelt of tijdens de oogst.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bijvoorbeeld een hoge onkruiddruk die resulteert in een hoog aandeel onkruidzaden (hoog vochtgehalte, kans op broei) of ongunstige oogstomstandigheden. Na de oogst en tijdens de opslag zijn het vooral zaken als temperatuur, vochtigheid (broei) en aantasting door insecten, mijten en schimmels die het conserveringsproces negatief kunnen beïnvloeden.<\/p>" } ] }, { "area": "opslagenconserveringvandrooggraan", "title": "Opslag en conservering van droog graan", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Zaad is levend materiaal dus er vindt ademhaling plaats. Hierdoor ontstaat tijdens de bewaring voortdurend warmte en vocht. Onder vochtige en warme omstandigheden wordt de ademhaling nog sterker, waardoor broei zou kunnen ontstaan.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij tarwe is de bewaarduur onbeperkt bij een temperatuur van beneden de 20°C en een vochtgehalte beneden de 15%. Om te voorkomen dat er vocht- of broeiplekken ontstaan, is het nodig om een partij tijdens de bewaring regelmatig om te zetten of te ventileren.<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_23863756", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["383823"] } } ] }, { "area": "opslagenconserveringvochtiggraan", "title": "Opslag en conservering vochtig graan", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Op een veehouderijbedrijf gaat het vaak om een beperkt aantal hectaren graan. Daarom zijn bigbags waarschijnlijk een praktische oplossing. Het voordeel is dat deze kleine eenheden (600-800 kg) gemakkelijk op het erf op te slaan zijn, de kans op bederf minimaal is en de verliezen dus laag. Bigbags zijn wel duur (zo’n 200 euro\/ha). maar de dure opslag lijkt uit te kunnen. Het product vervangt tenslotte (duur) krachtvoer!", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een andere oplossing is de silobag (slurfsilo), dat zijn lange slurven die op het erf kunnen liggen. Voor het voeren van een vochtig graanproduct moet de veehouder beschikken over een voersysteem dat hiervoor geschikt is. In het geval van een nat graanproduct wordt vaak gewerkt met een CCM doseerbak die de CCM kan mengen met het gewone voer. Een nat graanproduct betekent ook een extra handeling om het voer voor de dieren te krijgen, maar de praktijk leert dat dit nauwelijks een probleem is. De voersnelheid is erg belangrijk! Bij voersnelheden groter dan één bigbag per week moet een slurfsilo of sleufsilo overwogen worden. Het nadeel van de bigbags zit in de ‘hanteerbaarheid’, ze zijn vrij groot.<\/p>" } , { "identifier": "element_23862659", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["448766"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23866777", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Video rondje bij bio melkveehouder Paul v/d Ven uit Beilen (Dr.) | Berg Fourage", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Ro72lRIrZYM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23866835", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "COMBINATIETEELT JAAGT EIWITPRODUCTIE OMHOOG | Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=xBAJLqzMx64", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23865363", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kunstmatig drogen van gras voor meer DVE (bericht bioKennis)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Kunstmatig-drogen-van-gras-voor-meer-DVE.htm" } } , { "identifier": "element_23865472", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Huidige stand mengteelten (bioKennis bericht)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Huidige-stand-mengteelten.htm" } } , { "identifier": "element_23865473", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ingekuild vochtig graan in plaats van duur krachtvoer (artikel V-focus)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/115501" } } , { "identifier": "element_23865547", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/115696" } } , { "type": "text", "html": "

Verwante publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23866601", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Praktische wenken bij zaai mengteelten graan met erwten of veldbonen", "link_url": "http://edepot.wur.nl/318197" } } , { "identifier": "element_23866652", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Graanbeslisboom: telen en/of voeren van graan als enkelvoudig krachtvoer: iets voor mij? (brochure Wageningen UR LBI en DLV)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/115696" } } , { "identifier": "element_23866653", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Mengteelten: eiwitproductie voor biologisch krachtvoer (artikel Ekoland)", "link_url": "http://library.wur.nl/biola/bestanden/1814374-6.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

Lopende projecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_23861428", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] } ] }