{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_647745", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "(Bloem)bollen­teelt", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 647745, "identifier": "mediaitem_647745", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm", "title": "(Bloem)bollen­teelt", "lead": "De belangstelling voor de teelt van biologische bloembollen neemt de laatste jaren toe. Dit komt mede door de groeiende vraag van consumenten en gemeenten naar biologische bloembollen. In dit dossier is (achtergrond) informatie te vinden over de technische aspecten van de biologische bloembollenteelt en over de kansen in de markt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/2/cid647745_1655717574717_daffodil-gc67bd3cc2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-29T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-06T13:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maaike Raaijmakers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maaike-raaijmakers-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "https://bionext.nl/", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_28163268", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1012531"] } } , { "identifier": "element_31355531", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_664039", "title": "Kwaliteit tulpenbollen in kaart brengen met camera’s", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kwaliteit-tulpenbollen-in-kaart-brengen-met-cameras.htm" }, "lead": "Een belangrijk doel van de publiek-private samenwerking (PPS) Bollenrevolutie 4.0 is het verbeteren van de kwaliteit van tulpenbollen in de verwerking na de oogst. Hiervoor zijn dit seizoen door camera’s op verschillende plekken in de pellijn beelden genomen van de stroom bollen. Deze beelden worden geanalyseerd om de kwaliteit van de bollen op verschillende plekken in de lijn in kaart te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/7/664040_fullimage_foto%201%20-%20opname%20box%204%20crop.png", "width": 1520, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opname box met camera en belichting boven een lopende band", "photographer": "Wageningen University & Research", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Opname box met camera en belichting boven een lopende band", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-09T12:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bollenrevolutie", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601115", "title": "Bollenteelt met bokashi", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bollenteelt-met-bokashi-1.htm" }, "lead": "De bodemverbeteraar bokashi staat in de belangstelling. Ook bollentelers willen bokashi gebruiken. Naast verbetering van de bodemvruchtbaarheid door toevoeging van organische stof, zou bokashi ook bodemziekten kunnen onderdrukken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/a/cid601115_shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598929", "title": "Duurzame teelt van bloembollen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/duurzame-teelt-van-bloembollen-1.htm" }, "lead": "De bloembollenteelt verduurzaamt, maar dat wil niet zeggen dat alle bollen biologisch zijn. Dat hoeft ook niet. Duurzaamheid gaat om meer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/a/cid598929_IMG_1431.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-02-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bloembollen", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Telers van biologische bollen kiezen bewust voor een milieuvriendelijke teeltmethode.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland zijn er in 2022 zo’n tien biologische bloembollentelers. Zij telen gezamenlijk 65 hectare biologische bloembollen. Het is een zeer klein areaal en beslaat slechts 0,25% van het totale bloembollenareaal in Nederland.<\/p>

Telers van biologische bloembollen kiezen bewust voor een milieuvriendelijke teeltmethode. Dit kan zijn omdat ze in de gangbare teelt de kwaliteit van de grond achteruit zien gaan, niet (meer) met chemisch-synthetische middelen willen werken of in willen spelen op een groeiende consumentenvraag naar ‘bij-vriendelijke’ bloembollen. Bloembollen waar consumenten meer voor willen betalen.<\/p>" } ] }, { "area": "uitgangsmateriaal", "title": "Uitgangsmateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal is in de biologische landbouw verplichting indien beschikbaar.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor het gebruik van gangbaar materiaal is kan ontheffing aangevraagd worden bij de controle organisatie Skal. Er zijn nu zo’n 10 telers van biologische bloembollen waaronder één teler van saffraan krokussen. Daarnaast is er een bedrijf dat zich heeft toegelegd op de broei van bollen.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_23349692", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["540915"] } } ] }, { "area": "biologischebollenteelt", "title": "Biologische bollenteelt", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lees meer over het assortiment, vruchtwisseling, onkruidbeheersing en bewaring van biologische bollenteelt. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Assortiment<\/h3>

Tulp is nu het meest geteelde biologische gewas onder de bloembollen. Daarnaast worden onder andere biologische krokussen, narcissen, dahlia’s blauwe druifjes en lelies geteeld. Uit gebruikswaardeonderzoek blijkt dat er grote verschillen kunnen zitten tussen rassen qua ziektegevoeligheid en bewaarbaarheid.<\/p>

<\/strong>Vruchtwisseling<\/h3>

Om de bodem gezond te houden en bodemziektes te voorkomen passen biologische bloembollentelers vruchtwisseling toe. Dit betekent dat ze niet elk jaar op hetzelfde stuk grond bloembollen telen. Dit doen ze bijvoorbeeld door samen te werken met biologische akkerbouwers. Ook zaaien sommige telers afwisselend bloembollen en groenbemesters. Deze groenbemesters helpen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De grootste biologische bloembollen teler (John Huiberts) heeft een machine ontwikkeld waarmee hij bloembollen onder de groenbemester kan plaatsen. De groenbemester werkt dan ook als onderdrukker van onkruid.<\/strong><\/p>

Onkruidbeheersing<\/h3>

In de biologische teelt is het gebruik van herbiciden niet toegestaan. Onkruiden worden mechanisch of thermisch (door branden) verwijderd. Daarnaast kan de groei van onkruiden onderdrukt worden door de bloembollen af te dekken met gehakseld stro, houtsnippers, boomschors, compost of een groenbemester.<\/p>

Bewaring<\/h3>

Omdat er weinig mogelijkheden zijn om bij te sturen is het belangrijk om heel precies en schoon te werken en aangetaste bloembollen zo snel mogelijk te verwijderen. Voor het ontsmetten van de bloembollen kan een warmwaterbehandeling worden toegepast. Deze methode helpt bijvoorbeeld tegen aaltjes. <\/p>

Om besmetting en vermenging te voorkomen moeten de biologische en gangbare productie, verwerking en opslag goed van elkaar gescheiden blijven.<\/p>" } , { "identifier": "element_23370446", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["403483"] } } ] }, { "area": "vermarkten", "title": "Vermarkten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De afzet van biologische bloembollen verloopt net als bij gangbare bloembollen via verschillende kanalen en in verschillende vormen; als droge bol, in potje, als bloem of als saffraan bol. De groeiende vraag naar biologische bloembollen komt deels vanuit de particuliere markt. Handelaren spelen hierop in en bieden biologische bloembollen aan via webshops, tuincentra en biologische speciaalzaken. Daarnaast vragen ook steeds meer gemeenten om biologische bloembollen voor aanplant in het openbaar groen.", "elements": [ { "identifier": "element_23356913", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "451350", "63022" ] } } ] }, { "area": "bodemenbemesting", "title": "Bodem en bemesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor de bemesting maken biologische bloembollentelers gebruik van natuurlijke meststoffen zoals stalmest en compost. Daarbij moet minimaal 65% van de stikstofgift van biologische mest, compost of natuurcompost afkomstig zijn. Daarnaast zijn diverse hulpmeststoffen en bodemverbeteraars zoals Vinassekali, zeewierextracten of eierschalen toegestaan. Kijk voor meer actuele informatie op de website van Skal: www.skal.nl. Het is een grote uitdaging voor biologische bloembollentelers om de bemesting goed af te stemmen op de gewasbehoefte.", "elements": [ { "identifier": "element_23370274", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "927922", "926629", "344116" ] } } ] }, { "area": "natuur", "title": "Natuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De biologische bloembollenteelt kan beter zijn voor de biodiversiteit dat gangbare teelt. Daarnaast kunnen er ook andere maatregelen genomen worden om de natuur een handje te helpen, denk aan bloeiende akkerranden, groenbemesters en wintervoedselakkers. ", "elements": [ { "identifier": "element_23369994", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["944148"] } } ] }, { "area": "ziektenenplagen", "title": "Ziekten en plagen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ziekten en plagen worden in de biologische landbouw in de eerste plaats voorkomen door het toepassen van teeltmaatregelen zoals vruchtwisseling en door het gebruik van sterke rassen. Daarnaast wordt de aanwezigheid van nuttige natuurlijke vijanden zoals roofmijten zoveel mogelijk bevorderd. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemstroken.", "elements": [ { "identifier": "element_23370276", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "362140", "923990", "318534", "1012531" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23369678", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ekoland innovatieprijs 2022-Huiberts Bloembollen", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Qec-GP-o5g0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23369901", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "'Tekort biologische bloembollen dreigt'", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=6FSJ4U0zR9o", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie:<\/h2>" } , { "identifier": "element_28199869", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bionext- Biologische sierteelt", "link_url": "https://bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/biologische-sierteelt/" } } , { "identifier": "element_28244830", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biobol: de vereniging van biologische bollentelers", "link_url": "https://www.biobol.nl/" } } , { "identifier": "element_28199870", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologische Bloembollen van Ecobulbs ‘t Keerpunt", "link_url": "https://ecobulbs.nl/shop/" } } , { "identifier": "element_28199910", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Huiberts biologische bloembollen", "link_url": "https://huibertsbloembollen.nl/" } } ] }, { "area": "sources", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie:<\/h2>" } , { "identifier": "element_28199435", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biobol: de vereniging van biologische bollentelers", "link_url": "www.biobol.nl" } } , { "identifier": "element_28199436", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bionext - Biologische sierteelt", "link_url": "https://bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/biologische-sierteelt/" } } , { "identifier": "element_28199438", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologische Bloembollen van Ecobulbs ‘t Keerpunt", "link_url": "https://ecobulbs.nl/" } } , { "identifier": "element_28199464", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Huiberts biologische bloembollen", "link_url": "https://huibertsbloembollen.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie:<\/h2>" } , { "identifier": "element_28199205", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biobol: de vereniging van biologische bollentelers", "link_url": "www.biobol.nl" } } , { "identifier": "element_28199206", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bionext - Biologische sierteelt", "link_url": "https://bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/biologische-sierteelt/" } } , { "identifier": "element_28199207", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biologische Bloembollen van Ecobulbs ‘t Keerpunt", "link_url": "https://ecobulbs.nl/" } } , { "identifier": "element_28199208", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Huiberts biologische bloembollen", "link_url": "https://huibertsbloembollen.nl/" } } ] }, { "area": "content3", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }