{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_649822", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Biologische boer als natuur­beheerder", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/biologische-boer-als-natuurbeheerder-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 649822, "identifier": "mediaitem_649822", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/biologische-boer-als-natuurbeheerder-dossier.htm", "title": "Biologische boer als natuur­beheerder", "lead": "Biologische landbouw en natuur passen bij elkaar, omdat deze vorm van landbouw zoveel mogelijk wil inspelen op natuurlijke processen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/5/663639_fullimage_beweiding%20ossen%20img_4905%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Rundvee in natuur", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-12T12:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Boki Luske", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/boki-luske-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23749795", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_649611", "title": "Verdienen aan natuur voor boeren nog niet eenvoudig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/verdienen-aan-natuur-voor-boeren-nog-niet-eenvoudig.htm" }, "lead": "Het is niet eenvoudig om extensiever en natuurgericht te gaan boeren en het inkomen op peil te houden. Als we willen dat er een transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw op gang komt, zal dit in ieder geval ook financieel aantrekkelijker moeten worden voor boeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/5/649612_fullimage_koe%20in%20bloemrijk%20gras.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in bloemrijk gras", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-12T07:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe verdienmodellen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, melkveehouders", "region_abstract": "Overijssel", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_639534", "title": "Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/inspiratie-voor-natuurinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "De Universiteit van het Noorden publiceerde onlangs een online magazine bomvol inspiratie over natuurinclusieve landbouw. Aan het woord komen onder andere docenten, lectoren, onderzoekers en boeren over innovatie en daadkracht binnen de transitie naar deze vorm van landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weidegang", "vee", "wei", "grazen", "melkvee", "gras" ] }, "publication_date": "2022-03-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-30T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Boeren, onderwijs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631921", "title": "Waar gaat het mis voor de grutto?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/waar-gaat-het-mis-voor-de-grutto.htm" }, "lead": "Aan bescherming van de grutto gaven we in 2020 acht keer meer geld uit dan in 2001. En toch is het aantal grutto-broedparen in die twintig jaar gehalveerd. Dat komt doordat in veel kansrijke gruttogebieden geen beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd. En dat de maatregelen met het meeste effect het minst worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/5/631924_fullimage_shutterstock_14996902_grutto_vogel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/bartailed-godwit-limosa-lapponica-14996902", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2022-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T10:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Grutto", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, natuurinclusieve landbouw", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "natuuralsmaatschappelijkedienst", "title": "Natuur als maatschappelijke dienst", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Agrarische cultuurlandschappen herbergen veel soorten planten en dieren die aan extensievere vormen van landbouw zijn gebonden. Veel van deze soorten worden momenteel bedreigd door de toenemende mechanisering en schaalvergroting in de landbouw. Biologische bedrijven zijn dankzij hun milieuvriendelijke bedrijfsvoering geschikt om natuur en landschap te beschermen en ontwikkelen. Dat is profijtelijk voor iedereen en daarmee een vorm van maatschappelijke dienstverlening.\n", "elements": [ { "identifier": "element_23757590", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1023592"] } } ] }, { "area": "deboerenbiodiversiteit", "title": "De boer en biodiversiteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het Nederlandse landschap is een uniek mozaïek van landbouw en natuur. De natuurlijke en culturele waarden van dit landschap zijn hoog voor zowel agrarische ondernemers als de samenleving.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biologische boer stimuleert kringlopen met een actief bodemleven, werkt met een lage input aan nutriënten en laat het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen achterwege. Bovendien hebben deze bedrijven vaak een grotere variatie aan gewassen. Daarom komen op biologische bedrijven gemiddeld hogere natuur- en landschapswaarden voor. Op veel bedrijven wordt echter weinig gedaan met deze gunstige basisfactoren voor biodiversiteit. De biologische landbouw wil zich ook meer verbinden met maatschappij en omgeving. Dit doet ze ondermeer door de bijdrage van de biologische landbouw aan biodiversiteit verder te ontwikkelen, praktisch te borgen en het gelijktijdig realiseren van een duurzame resultaatsbeloning voor deze inspanningen.<\/p>" } , { "identifier": "element_23756840", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1018442"] } } ] }, { "area": "natuur-enlanschapsnorm", "title": "Natuur- en lanschapsnorm", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het is bekend dat biologische bedrijven een goede uitgangspositie hebben om een \nbijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. Om die meerwaarde verder te ontwikkelen\nen te borgen is samen met Wageningen UR gewerkt aan een kwaliteitsnorm, de natuur-en landschapsnorm.", "elements": [ { "type": "text", "html": "