{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_649629", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Biggensterfte in een biologisch kraamhok", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/biggensterfte-in-een-biologisch-kraamhok-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 649629, "identifier": "mediaitem_649629", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/biggensterfte-in-een-biologisch-kraamhok-dossier.htm", "title": "Biggensterfte in een biologisch kraamhok", "lead": "Onderzoek op Praktijkcentrum Raalte laat zien dat een biologisch kraamhok bij voorkeur circa 2,0 m breed is. Het biggennest heeft vloerverwarming, lange flappen en is afsluitbaar. Na het werpen, mag de ruimte fris zijn om de biggen in het nest te lokken. Stro met wat zaagsel op de vloer is goed voor opvang van de biggen. Een extra buis op de vloer vermindert het doodliggen, maar maakt geen verschil in de totale uitval. Snel overleggen, geeft de kleintjes ook een betere kans.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/c/cid649629_1655715313478_animal-farming-gc54536bfd_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-11T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:35+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Herman Vermeer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herman-vermeer-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_28163537", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1177369", "359684", "1177165" ] } } , { "identifier": "element_23749727", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599423", "title": "Biologische biggen zijn socialer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biologische-biggen-zijn-socialer-1.htm" }, "lead": "Biologisch opgefokte biggen zijn socialer. Ze hebben minder schrammen door vechten. Bovendien zijn ze wat zwaarder bij het spenen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/5/cid599423_pigs-520896_640.jpg", "width": 640, "height": 422, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_carrousel", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "dww_carrousel", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594925", "title": "Verlengd zogen van biggen in groepsverband goed mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/verlengd-zogen-van-biggen-in-groepsverband-goed-mogelijk-1.htm" }, "lead": "Na 3 weken individuele huisvesting kunnen zeugen met biggen prima nog 6 weken in een ruim en eenvoudig groepszooghok worden gehouden. Dit kwam naar voren in een oriënterende studie op een biologisch praktijkbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/f/cid594925_Groepshuisvesting_biologische%2520varkens_bron%2520Wageningen%2520UR_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2013-02-25T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601818", "title": "Educatie in de varkenshouderij leidt tot verbeterde bigoverleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/educatie-in-de-varkenshouderij-leidt-tot-verbeterde-bigoverleving-1.htm" }, "lead": "Fokken op bigvitaliteit heeft de bigoverleving fors verbeterd. Sinds 2015 is er een stijgende lijn te zien in het aantal biggen dat overleeft. KPV, Varkens.nl en het bedrijfsleven – o.a. Trouw Nutrition, HIPRA en Topigs Norsvin – dragen ook hun steentje bij aan de educatie over de vitale varkenshouderij. Welke ontwikkelingen spelen er in de wereld van bigvitaliteit?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/6/cid601818_Educatie%2520in%2520de%2520varkenshouderij%2520leidt%2520tot%2520verbeterde%2520bigoverleving.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Varkens, Biggen, Diergezondheid", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "onderzoekverminderingbiggensterfte", "title": "Onderzoek vermindering biggensterfte", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Sinds de zomer van 2003 zijn er in de biologische kraamafdelingen van Praktijkcentrum Raalte verschillende proeven uitgevoerd om sterfte van pasgeboren biggen te verminderen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In eerste instantie waren deze op huisvestingsmaatregelen gericht. De afgelopen jaren is de toomgrootte sterk toegenomen. Daarnaast is het uitvalspercentage gestegen. Dat maakt het moeilijk om heldere conclusies uit het onderzoek te trekken. Dankzij goede voeding (conditie), lange zoogperiode en fokkerij werden gemiddeld per toom 15 biggen levend geboren. Normaal gesproken nemen de kansen van biggen af als de toomgrootte toeneemt. Het gemiddelde aantal gespeende biggen in het onderzoek steeg tot bijna 11 dankzij het grote aantal biggen per toom, en ondanks het gestegen uitvalspercentage.<\/p>" } ] }, { "area": "belangrijksteconclusiesentipsuithetonderzoek", "title": "Belangrijkste conclusies en tips uit het onderzoek", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Hier staan de belangrijkste conclusies en tips uit het onderzoek. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "