{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_646241", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Akkerbouw en vollegronds­groenten: stikstofbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis/dossier/akkerbouw-en-vollegrondsgroenten-stikstofbeheer-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 646241, "identifier": "mediaitem_646241", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/biokennis/dossier/akkerbouw-en-vollegrondsgroenten-stikstofbeheer-dossier.htm", "title": "Akkerbouw en vollegronds­groenten: stikstofbeheer", "lead": "Stikstof speelt in twee opzichten een sleutelrol in de biologische akker- en tuinbouw. Stikstof bepaalt in belangrijke mate de potentiële opbrengst, en stikstof is een contaminant in geval van uitspoeling en NOx-emissie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2022-04-21T14:47+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-11T12:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biokennis"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Wijnand Sukkel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/wijnand-sukkel-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23067190", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608417", "title": "Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leerreis-nutrientenkringloop-een-stap-verder-1.htm" }, "lead": "Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/5/cid608417_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T16:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:45+02:00", "expiration_date": "2026-09-13T00:00+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "mest_manure", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kom_project", "gkn_mestverwaarding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601785", "title": "Bemesting die ook bodem voedt, zorgt voor betere opbrengst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bemesting-die-ook-bodem-voedt-zorgt-voor-betere-opbrengst-1.htm" }, "lead": "Bemesting die zowel de plant als de bodem voedt zorgt gemiddeld voor een 20% hogere opbrengst dan bij andere bemestingsstrategieën. Dat blijkt uit een twintig jaar lopend onderzoek naar verschillende typen organische mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/2/cid601785_arable-500343_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600735", "title": "Akkerbouw zonder kunstmest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/akkerbouw-zonder-kunstmest-1.htm" }, "lead": "Kun je in de akkerbouw zonder kunstmest? Jan Feersma Hoekstra vindt van wel. Op een praktische kennisbijeenkomst van kenniscoöperatie Niscoo maakt hij duidelijk waarom.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/cid600735_shutterstock_32185693_aardappelveld_akkerbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "stikstofbeheer", "title": "Stikstofbeheer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De EU-gestuurde nationale wetgeving en de EKO-normering (naar 100% bio mest) zullen aangescherpt worden. Reden genoeg dus om goed te weten hoe de stikstofdynamiek van uw bedrijf in elkaar steekt en om te weten waar sturingsmogelijkheden liggen. Het computerprogramma NDICEA levert hiervoor betrouwbare en perceelspecifiek informatie op.\n\n", "elements": [ { "identifier": "element_23682799", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1041942"] } } ] }, { "area": "vlinderbloemigen", "title": "Vlinderbloemigen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij.\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De aanvoer van nutriënten op het biologische bedrijf vindt veelal voor een belangrijk deel plaats door aanvoer van dierlijke mest. Om tot een evenwichtige nutriëntenvoorziening te komen, is dit vaak niet toereikend: óf de stikstof-voorziening is onvoldoende, óf de fosfaat- en kalivoorziening overschrijden de behoefte. Vlinderbloemigen brengen door hun stikstof-binding de bemesting in evenwicht en helpen zo de milieubelasting als gevolg van bemesting terug te dringen. Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest in eerste instantie via vlinderbloemigen gebonden.<\/p>" } , { "identifier": "element_23692393", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "394720", "1029058", "1020191", "948789" ] } } ] }, { "area": "vanggewassen", "title": "Vanggewassen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Stikstof kan aan gewassen worden toegediend in de vorm van dierlijke mest en door de teelt van vlinderbloemigen. De toegediende stikstof wordt slechts ten dele door de gewassen opgenomen. Verlies van resterende stikstof is te voorkomen of te beperken door de teelt van vanggewassen na de hoofdteelt. Naast deze rol in het mineralenmanagement dragen vanggewassen bij aan bodemstructuur en erosiepreventie en beperken ze onnodige milieuverliezen. Of de inzet van vanggewassen effectief is, hangt vooral af van het teeltsucces.\n", "elements": [ { "identifier": "element_23692015", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "370522", "523210", "1025151", "318217" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_23694038", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Vanggewas: wat is de beste methode?", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=JzrjarNx1So", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_23694660", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Planty Organic", "source": "Youtube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=IcMZ8mJ7mHE", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23695061", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stikstofdynamiek belicht: NDICEA (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8639" } } , { "identifier": "element_23695062", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bouwplan pas compleet met teelt van vanggewassen (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8530" } } , { "identifier": "element_23695249", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht (bioKennis bericht)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/8531" } } , { "identifier": "element_23695291", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst? Minder afhankelijk worden van dierlijke mest (Ekoland artikel)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/134802" } } , { "identifier": "element_23700683", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "(Groen)compost of stalmest voor gezonde basisbemesting", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Groencompost-of-stalmest-voor-gezonde-basisbemesting.htm" } } , { "identifier": "element_23700753", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Groenbedekkers mengen biedt voordeel (bioKennis)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Groenbedekkers-mengen-biedt-voordeel.htm" } } , { "identifier": "element_23700792", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Maaimeststoffen, een nieuwe plantaardige bemestingsvorm te winnen op het eigen bedrijf (bioKennis)", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Maaimeststoffen-een-nieuwe-plantaardige-bemestingsvorm-te-winnen-op-het-eigen-bedrijf-.htm" } } , { "type": "text", "html": "

Verwante publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_23700919", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Fosfaatwerking in organische mest: 13 jaar onderzoek in biologische teelt op proefveld MAK (brochure Louis Bolk Instituut)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/242489" } } , { "identifier": "element_23701136", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Maaimeststoffen. Het ei van Columbus? (artikel Ekoland)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/172442" } } , { "identifier": "element_23701147", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hulpmeststoffen beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe (rapport)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/115999" } } , { "identifier": "element_23701148", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bijzondere bemesting: kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement (rapport)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/116048" } } , { "identifier": "element_23701180", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stikstofdynamiek Proefbedrijf 't Kompas: modellering met NDICEA (rapport)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/115981" } } , { "identifier": "element_23701181", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lagere stikstofgift aardappels en uien; Dankzij veredeling efficiënter omgaag met stikstof en fosfaat (artikel Ekoland)", "link_url": "http://edepot.wur.nl/4227" } } , { "type": "text", "html": "

Lopende projecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_23694799", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] } ] }