{ "type": "page", "identifier": "page_23935739", "title": "BioKennis: Voor duurzaam ondernemen", "navtitle": "", "url": "/nl/biokennis.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "BioKennis", "url": "/nl/biokennis.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_23935777", "title": "Nieuws", "url": "/nl/biokennis/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_23935796", "title": "Dossiers", "url": "/nl/biokennis/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_23935922", "title": "Over Biokennis", "url": "/nl/biokennis/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Biokennis geeft u toegang tot nationale en internationale kennis over de biologische landbouw en voeding. De basis van Biokennis vormt een archief dat sinds de jaren '90 is bijgehouden door Wageningen UR. Het bevat duizenden documenten die variëren van vakbladartikelen tot proefschriften, rapporten, posters en studentenverslagen die van belang zijn voor de biologische landbouw en voeding." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/6/633128_fullimage_office%20use%20150%20dpi-shutterstock_673285228_nl_koeien_akkerbouw.jpg", "width": 1024, "height": 645, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows grazing in a green meadow in summer - Marijs via Shutterstock", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cows-grazing-green-meadow-summer-673285228", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "hernieuwbaarm energie", "koeien", "landbouw", "aardappels", "akkerbouw", "windmolen", "landschap", "windturbine", "melkveehouderij" ] }, "startpaginalabel": { "id": "website", "name": "Website" }, "startpage_title": "BioKennis", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Doorzoek de BioKennisbank", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_28227108", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746234", "title": "Kennisagenda Biologische productie en consumptie zorgt voor overzicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/kennisagenda-biologische-productie-en-consumptie-zorgt-voor-overzicht.htm" }, "lead": "Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de biologische productie en consumptie in Nederland stimuleren. De kennisagenda Biologische productie en consumptie vloeit voort uit het eerder door LNV gepresenteerde Actieplan Biologische Landbouw en geeft een eerste overzicht van de benodigde inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Dirk van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm", "keywords": [ "akkerbouw", "teelt", "strokenteelt", "stroken" ] }, "publication_date": "2023-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_dierverzorging", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, docenten, adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_743212", "title": "Boeren anno 2030 (5): Duurzamer met korte keten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/boeren-anno-2030-5-duurzamer-met-korte-keten.htm" }, "lead": "De land- en tuinbouw staat voor de opgave om de komende jaren in rap tempo verder te verduurzamen. Door bijvoorbeeld innovatie, inzetten op meer biodiversiteit en betere waterkwaliteit,  de introductie van nieuwe gewassen, minder dieren of een korte keten.  En dat in een internationaal speelveld én met behoud van een gezond verdienmodel. \n\nIn deze zomerreeks nemen we een kijkje in de toekomst. Als de veelbelovende ontwikkelingen van nu in de praktijk zijn gebracht: hoe ziet de land- en tuinbouw er anno 2030 uit? Deel 5: afzet via de korte keten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/e/733086_fullimage_hofweb-hr-warmonderhof-0080.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 656, "focuspoint-y": 501, "alternative_text": "vrouw met sla in veld", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sla", "groente", "gezond", "veld", "tuinbouw", "boerin", "vrouw", "voeding", "eten" ] }, "publication_date": "2023-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T12:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "korte keten, CO2-footprint, voedselsysteem", "target_audience_abstract": "agrarische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_25064455", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746839", "title": "Ondersteuning nodig bij regeneratieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/ondersteuning-nodig-bij-regeneratieve-landbouw.htm" }, "lead": "De omschakeling naar regeneratieve landbouw is voor veel boeren en tuinders groot. Dat blijkt uit een jarenlange samenwerking van boeren, belangenorganisaties en Wageningen Economic Research. Al kiezen agrarische ondernemers wel vaker bewust voor maatregelen die goed zijn voor de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "regeneratieve landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_28227109", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_742276", "title": "Bionext lanceert website Biologisch-Keurmerk.nl", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/bionext-lanceert-website.htm" }, "lead": "Bionext lanceert de website ‘Biologisch Keurmerk’ voor consumenten. De website biedt betrouwbare informatie over het Europese biologische keurmerk, het groene blaadje met de twaalf sterren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/0/742478_fullimage_istock-1246919687.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vrouw met groenten in een kistje - Milan Krasula via iStock", "photographer": "Milan Krasula", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Mikras?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/de-vrouw-die-van-de-landbouwer-houten-doos-hoogtepunt-van-verse-ruwe-groenten-houdt-gm1246919687-363241730", "keywords": [ "vrouw", "groenten", "oogst", "boerin", "akkerbouwer", "kist" ] }, "publication_date": "2023-08-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-30T20:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biokennis", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [ { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, { "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologisch, biologisch keurmerk, biologische landbouw, voeding, biologische kennis, biokennis", "target_audience_abstract": "consumenten, biologische ondernemers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734665", "title": "Meer biologische landbouw, goed voor klimaat, natuur en dierenwelzijn?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/nieuwsitem/meer-biologische-landbouw-goed-voor-klimaat-natuur-en-dierenwelzijn.htm" }, "lead": "Meer biologische landbouw in Nederland zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen en voor een meer robuuste natuur. Of het ook een positief effect heeft op dierenwelzijn is onduidelijk. Maar er zijn nog stevige belemmeringen voor de groei van biologische landbouw, met voorop de lage vraag naar biologische producten", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/734713_fullimage_istock-1323456319.jpg", "width": 2001, "height": 1455, "focuspoint-x": 345, "focuspoint-y": 769, "alternative_text": "", "photographer": "Monticelllo", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/monticelllo?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bio-voedselproducten-in-een-supermarkt-gm1323456319-409097173?phrase=biologisch+supermarkt", "keywords": [ "bio", "product", "biologisch", "supermarkt", "producten" ] }, "publication_date": "2023-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-02T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "related_dossier": [ { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, { "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische landbouw, broeikasgassen, duurzame bodem, dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "beleidsmakers, akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_25097652", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/biokennis/nieuws.htm" } } } , { "identifier": "element_40836638", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_745943", "title": "RVO-website Biologisch ondernemen gelanceerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/rvo-website-biologisch-ondernemen-gelanceerd.htm" }, "lead": "Welke regelingen helpen je om biologisch te (gaan) ondernemen? Waar vind je meer kennis over biologische landbouw? En wie kan je verder helpen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-03T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-03T14:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Naar de website", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzame-landbouw/biologisch-ondernemen" } }] } ] }, { "area": "lerenoverbiologischebedrijfsvoering", "title": "Leren over biologische bedrijfsvoering", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Wat komt er kijken bij het runnen van een biologisch landbouwbedrijf? Veel! Dat is zeker. De keuze voor biologisch heeft invloed op je bedrijfsopzet, op de bemesting, de teelt en de dieren die je wilt houden. En ook de afzetketens zijn vaak anders. Om studenten en hun docenten in het beroepsonderwijs een stap op weg te helpen, heeft Bionext, de brancheorganisatie voor de biologische sector, samen met drie AOC’s (Terra, vml. Nordwin en Clusius college) een Wiki biologische bedrijfsvoering geschreven. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Wiki is heel breed opgezet en omvat alle aspecten die komen kijken bij de bedrijfsvoering. Het gaat over de regels waar je mee te maken krijgt, maar ook over de waarden die de basis vormen voor de biologische landbouw en wat er komt kijken bij omschakeling. Er is veel extra materiaal in de vorm van filmpjes en verwijzingen naar bronnen. Daarmee is de wiki interessant voor eigenlijk iedereen die iets meer wil weten over wat betekent bioboer te zijn. Auteur is Udo Teunis, tot 1 februari 2022 projectmedewerker bij Bionext. <\/p>" } , { "identifier": "element_30857963", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Link naar wiki biologische bedrijfsvoering", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/space/BB" } } , { "type": "image", "identifier": "element_30584833", "id": 30584833, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/2/667458_fullimage_shutterstock_449125858_biodiversiteit_gewassen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 760, "focuspoint-x": 617, "focuspoint-y": 459, "alternative_text": "", "photographer": "IoanaB", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/IoanaB", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Bloemrijke akkerrand naast tarwe en zonnebloem", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/two-different-cultures-wheat-sunflowers-hope-449125858", "keywords": [] }, "link": {} } , { "identifier": "element_40555426", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_745376", "title": "Leer- en kennisaanbod BioAcademy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/leer-en-kennisaanbod-bioacademy.htm" }, "lead": "Zoek in het grootste biologische kennis en leeraanbod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-10-24T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-25T13:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Vind coaches, cursussen, workshops en meer….", "link_url": "https://www.bioacademy.nl/aanbod" } }] } ] }, { "area": "themauitgelicht:robuusteaardappels", "title": "Thema uitgelicht: Robuuste aardappels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Biologische aardappeltelers hebben geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar die kunnen worden ingezet wanneer phytophthora toeslaat. Voor veel telers is het daarom geen optie meer om biologische aardappels te telen, tenzij ze kunnen beschikken over rassen die resistent zijn tegen phytophthora. Gelukkig zijn die er! Lees er hier meer meer over.", "elements": [ { "identifier": "element_30957632", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_686148", "title": "Nieuw convenant robuuste aardappels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/biokennis/dossier/nieuw-convenant-robuuste-aardappels-.htm" }, "lead": "In natte zomers kan de aardappelziekte Phytophthora grote schade veroorzaken in de biologische aardappelteelt. Biologische aardappeltelers hebben geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar die kunnen worden ingezet wanneer Phytophthora toeslaat. Voor veel telers is het daarom geen optie meer om biologische aardappels te telen, tenzij ze kunnen beschikken over rassen die resistent zijn tegen Phytophthora. Gelukkig zijn die er tegenwoordig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/0/686176_fullimage_istock-1346299887.jpg", "width": 1253, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Verschillende soorten aardappelen", "photographer": "Roxiller", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Roxiller?mediatype=photography", "photo_license": "iStock Photo", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/various-varieties-of-new-potatoes-gm1346299887-424109149", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-05T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-06T11:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_biokennis"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-biokennis.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische aardappelteelt", "target_audience_abstract": "Biologische akkerbouwers", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30957636", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1170980", "1041649", "1033967" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32049686", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kennisclip Agroforestry in de akkerbouw: welke afstand kies je tussen de bomenrijen?", "source": "Kennis op Maat project: Biologisch: inspiratiebron voor Kringlooplandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=OA1OOS_fzfA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32049757", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kennisclip strokenteelt : hoe maak je een bouwplan?", "source": "Kennis op Maat project: Biologisch: inspiratiebron voor Kringlooplandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=DRiEZ1qacf4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_32051562", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biokennis?q=*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] } ] }