{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617411", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Kunstmatige intelligentie in de groene sector", "navtitle": "", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/dossier/Kunstmatige-intelligentie-in-de-groene-sector.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 617411, "identifier": "mediaitem_617411", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/dossier/Kunstmatige-intelligentie-in-de-groene-sector.htm", "title": "Kunstmatige intelligentie in de groene sector", "lead": "Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om kunstmatige intelligentietechnieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van kunstmatige intelligentie in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voeding en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714" }, "publication_date": "2021-11-23T10:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T10:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groenpact Digi & Tech", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groenpact-Digi-Tech.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20101383", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "996613", "1011754" ] } } , { "identifier": "element_20096682", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_613838", "title": "Cursus Kunstmatige Intelligentie voor Agri & Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Cursus-Kunstmatige-Intelligentie-voor-Agri-Food.htm" }, "lead": "Op 1 november lanceerde de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met Topsector Agri & Food en Groenpact de AI-cursus voor Agri en Food. Dit is de eerste Artificiële Intelligentie-cursus voor de sector Agri en Food. In 11 kennis-sessies krijg je meer inzicht in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de agri & food sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714" }, "publication_date": "2021-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_onderwijs", "gkn_hbo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_groenpact", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenpact", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Cursus AI", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Tuinder, Loonwerker, Student", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk alle bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601559", "title": "Graskwantiteit is steeds beter te meten met satellieten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Graskwantiteit-is-steeds-beter-te-meten-met-satellieten-1.htm" }, "lead": "Meten is weten. Melkveehouders hebben daar voor het bepalen van grasopbrengst en -kwaliteit grote behoefte aan. Onderzoek, uitgevoerd binnen het project DISAC, toonde aan dat grasopbrengst met satellietbeelden heel redelijk te voorspellen is, maar niet de graskwaliteit, specifiek het ruw eiwitgehalte van gras.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/a/cid601559_dc.png", "width": 985, "height": 569, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-04T03:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "precision_farming", "dairy_cattle", "webi_zuivelnlprojecten", "webi_precisielandbouw", "webi_dairycampus" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601123", "title": "Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerderij-van-de-Toekomst-laat-zien-hoe-kringlooplandbouw-werkt-1.htm" }, "lead": "De Boerderij van de Toekomst in Lelystad moet gaan functioneren als proeflocatie om ervaring op te doen met landbouw volgens agro-ecologische principes. In het ontwerp van deze Boerderij van de Toekomst wordt aandacht besteed aan gewasdiversiteit, technologie en verdienmodellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/cid601123_boerderij_van_de_toekomst.JPG", "width": 991, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Kunstmatige intelligentie (in het Engels Artificial Intelligence, AI) gaat over systemen of machines die de intelligentie van mensen kunnen nabootsen. Met deze vorm van intelligentie kunnen de systemen of machines taken uitvoeren en zichzelf tijdens de uitvoering verbeteren op basis van de informatie (data) die continu wordt verzameld. Zo kunnen kunstmatige intelligentiesystemen reageren op data of impulsen uit hun omgeving en zelfstandig problemen oplossen. ", "elements": [ { "identifier": "element_20100534", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["889105"] } } ] }, { "area": "agri", "title": "Agri", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Men richt zich steeds meer op het toepassen van kunstmatige intelligentie om de voedselproductie te verhogen, zonder daarbij het milieu te schaden. Waar eerder boeren individueel beslissingen moesten nemen over hun ingrepen, kunnen ze nu door kunstmatige intelligentie hun keuzes baseren op een rijkdom aan gegevens. Arbeid in de agrosector wordt steeds schaarser en duurder. De inzet van robots kan ook voor de krapte op de arbeidsmarkt een oplossing zijn. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kunstmatige intelligentie wordt al veel gebruikt in de akkerbouw voor precisielandbouw, gewasmonitoring en gewasanalyses. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van technologische innovaties op het gebied van sensoren, radars en GPS. Ook worden steeds vaker drones ingezet. De toepassingen van AI zijn bijvoorbeeld zelfrijdende tractoren en geautomatiseerde waterinstallaties. <\/p>

Deep learning<\/h3>

Deep learning is een techniek die gebaseerd is op meerlaagse neurale netwerken. Deze techniek is een manier om het menselijke brein te simuleren. In de akkerbouw wordt deep learning toegepast voor beeldclassificatie. Zo kunnen het aantal cultuurplanten worden geteld en worden onderscheiden van onkruidplanten. Hiervoor wordt ook wel machine learning en computer vision ingezet, twee andere vormen van kunstmatige intelligentie. Deep learning staat nog in de kinderschoenen maar als de techniek voldoende is ontwikkeld kan het worden toegepast in bijvoorbeeld het plaatsspecifiek bestrijden van onkruid. <\/p>" } , { "identifier": "element_20098627", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "995591", "644052", "1034273", "1044791" ] } } , { "identifier": "element_20099490", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de teeltsector", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "tuinbouwenuitgangs­materialen", "title": "Tuinbouw en uitgangs­materialen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Hoe ziet de kweker van de toekomst eruit? Mogelijk heel anders dan nu, denkt de een. Is de kunstmatige intelligentie een tool die kwekers assisteert en op plantniveau helpt kweken? Of gaat het straks zover dat ook mensen zonder groene vingers met behulp van een onuitputtelijke stroom data de juiste instellingen voor de ideale teeltomstandigheden weten te vinden?", "elements": [ { "identifier": "element_20098660", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1012542"] } } , { "identifier": "element_20100071", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie met betrekking tot uitgangsmaterialen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")+AND+(uitgangsmaterialen+OR+uitgangsmateriaal)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "dier", "title": "Dier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De digitalisering van de veehouderij is ingezet. Op veehouderijbedrijven zal binnen vijf à tien jaar digitalisering gemeengoed zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de dieren. Er komen steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen, met data te sturen en om data te delen. Zowel kansen als bedreigingen spelen hierbij een rol.", "elements": [ { "identifier": "element_20098662", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "991148", "865229", "1046296", "656552" ] } } , { "identifier": "element_20099538", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de veehouderijsector", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "voedsel", "title": "Voedsel", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Ook in de voedingssector wordt kunstmatige intelligentie steeds meer toegepast. Niet alleen om de consument beter te leren kennen, maar ook om het productieproces te analyseren en verbeteren én om voedselverspilling tegen te kunnen gaan. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dankzij snelle ontwikkelingen in digitalisering wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale voedselproductdata. Nieuwe digitale toepassingen, bijvoorbeeld voor advies over gezonde voeding of duurzame keuzes, stellen steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van deze data. Het bewaken van datakwaliteit volgens de huidige aanpak vraagt veel mankracht, en is mede door die beperking vaak onvolledig. Dit kan soms tot risico’s leiden voor consumenten, bijvoorbeeld wanneer informatie omtrent allergenen incorrect is. Voor dit project werd een studie gemaakt van de aard en oorzaak van tekortkomingen in datakwaliteit. Vervolgens werden de mogelijkheden verkend om deze tekortkomingen met behulp van moderne informatietechnieken, zoals kunstmatige intelligentie, te signaleren en (soms) te herstellen. <\/p>" } , { "identifier": "element_20098684", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "878368", "878005", "656524", "1051503" ] } } , { "identifier": "element_20099537", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in de voedingsmiddelenindustrie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING||GKN_RETAIL&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "natuurenleef­omgeving", "title": "Natuur en leef­omgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Ecologen en techneuten waren lang als water en vuur. Maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig meten natuurbeschermers de CO2-opslag van een bos met laser en sporen ze stropers op met kunstmatige intelligentie.", "elements": [ { "identifier": "element_20101075", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["857992"] } } , { "identifier": "element_20099540", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kunstmatige intelligentie in het terreinbeheer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(\"kunstmatige+intelligentie\"+OR+\"artificial+intelligence\")&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_TERREINBEHEER&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20099558", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["820442"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20096773", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Onderzoek aan Robotica voor Agro & Food", "source": "Wageningen Plant Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=1Efj3TYXKeg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20096779", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kunstmatige intelligentie optimaliseert de sierteelt", "source": "Royal FloraHolland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=URxNFqmzbTM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20096631", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksprojecten<\/h2>" } , { "identifier": "element_20098357", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het project MODOMA: MOrfological Description Ornamentals by MAchinelearning van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/project/modoma-deep-learning-in-sierteelt.htm" } } , { "identifier": "element_20098432", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het project Me, my Diet, and I", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/project/Me-my-diet-and-I-2.htm" } } , { "identifier": "element_20098479", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "link_url": "https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Lectoraten en practoraten<\/h2>" } , { "identifier": "element_20100293", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Precision Livestock Farming (lectoraat HAS Hogeschool)", "link_url": "https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-precision-livestock-farming" } } , { "identifier": "element_20100292", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Food, Health & Technology (practoraat Lentiz)", "link_url": "https://www.practoraten.nl/practoraten/food-health-technology/" } } , { "type": "text", "html": "

Relevante organisaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_20100295", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boer & Data", "link_url": "https://boerendata.nl/" } } , { "identifier": "element_20100391", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boerderij van de Toekomst", "link_url": "https://farmofthefuture.nl/en/" } } ] } ] }