{ "type": "page", "identifier": "page_20213238", "title": "Groenpact Digitalisering & Technologie", "navtitle": "", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Groenpact Digitalisering & Technologie", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_20213259", "title": "Nieuws", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/Nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lead" } }, { "identifier": "page_20213278", "title": "Agenda", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/Agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lead" } }, { "identifier": "page_20756538", "title": "Contact", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/Contact.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_20213297", "title": "Onderzoek", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/Onderzoek.htm" } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "identifier": "element_20776424", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_615076", "title": "Drones helpen bij precisiebemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/nieuwsitem/Drones-helpen-bij-precisiebemesting.htm" }, "lead": "Precisiebemesting gaat over de juiste hoeveelheid bemesting op het juiste moment op de juiste plek. Hiervoor is nauwkeurige informatie van het gewas nodig en drones bieden dit, veel meer dan satellietbeelden. De ondernemer blijft belangrijk, hij moet zorgen voor de interpretatie van de beelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/615078_fullimage_shutterstock_134137523%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 771, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Flying drone in the field - Robert Mandel via Shutterstock", "photographer": "Robert Mandel", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robertmandel", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/flying-drone-field-octocopter-video-photo-134137523" }, "publication_date": "2021-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Kirsten-van-Valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisielandbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_20776426", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_613838", "title": "Cursus Kunstmatige Intelligentie voor Agri & Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/nieuwsitem/Cursus-Kunstmatige-Intelligentie-voor-Agri-Food.htm" }, "lead": "Op 1 november lanceerde de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met Topsector Agri & Food en Groenpact de AI-cursus voor Agri en Food. Dit is de eerste Artificiële Intelligentie-cursus voor de sector Agri en Food. In 11 kennis-sessies krijg je meer inzicht in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de agri & food sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714" }, "publication_date": "2021-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_onderwijs", "gkn_hbo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_groenpact", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenpact", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Cursus AI", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Tuinder, Loonwerker, Student", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk alle bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_608411", "title": "Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/nieuwsitem/Boeren-data-biedt-digitaliseringsvisie-de-uitkomst-1.htm" }, "lead": "Er zijn meer dan twintig platforms voor precisielandbouw en er bestaat nog geen regelgeving of handvatten vanuit de overheid. De recentelijke Kamervragen over de inzet van big data binnen de landbouw zijn door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt dat er nog veel knelpunten zijn en de overstap voor boeren allesbehalve soepel verloopt. Op het gebied van big data en de verschillende softwarepakketten is nog veel winst te behalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/2/cid608411_Print%2520version%2520300%2520DPI-WUR_drone_15.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Digitalisering Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601676", "title": "Beter boeren met data", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/nieuwsitem/Beter-boeren-met-data-1.htm" }, "lead": "Door data te verzamelen en die te analyseren kun je de bedrijfsvoering optimaliseren. Veel boeren verzamelen data. In de podcastserie Databoeren praat redacteur Chris Vlaanderen met ondernemers en een onderzoeker.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/e/cid601676_shutterstock_509155285_boer_laptop_oogst.jpg", "width": 817, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_digitech", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_20776428", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "thema's", "title": "Thema's", "contentarea_template": "contenttemplate_text","background": true,"contentarea_leadtext": "Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie - Groenpact", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20810162", "id": 20810162, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/8299c834-b519-43be-9876-feac8a628bf4_image1529789580266616588.png", "width": 1495, "height": 882, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "identifier": "element_20810180", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Agro Food Robotics", "source": "Agro Food Robotics", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=68_zvFibxds", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20779072", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Test link", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/Groenpact-Digitalisering-Technologie/Nieuws.htm" } } } ] } ] }